పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 27, 2014

ప్రపంచంలోని ప్రధాన సరస్సులు

ప్రధాన సరస్సు దేశం
» సుపీరియర్ - అమెరికా, కెనడా (ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మంచినీటి
సరస్సు)
» కాస్పియన్ - రష్యా, ఇరాన్ (ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు)
» బైకాల్ - రష్యా (ప్రపంచంలోనే అతి లోతైన సరస్సు)
» టిటికాకా - బొలివియా, పెరూ (ప్రపంచంలో అతి ఎత్తయిన మంచినీటి సరస్సు)
» ఆరల్ - రష్యా
» విక్టోరియా - ఉగాండా, టాంజానియా
» ఒంటారియో - అమెరికా, కెనడా
» మిచిగాన్ - అమెరికా
» నెట్టిలింగ్ - కెనడా
» గ్రేట్ బేర్ - కెనడా
» ఓనేగా - రష్యా
» న్యాసా - మాలావి, మొజాంబిక్, టాంజానియా
» టోరెన్స్ - దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా
» టాంగన్యీకా - టాంజానియా, జైర్
» చాద్ - చాద్
» వోల్టా - ఘనా
» మలావి - ఆఫ్రికా
» హ్యురాన్ - అమెరికా
» బల్ కాష్ - కజకిస్థాన్
» ఇరి - అమెరికా
» కరీబా - జింబాబ్వే
» మరకైబో - వెనిజులా
» గ్రేట్ సాల్ట్ - అమెరికా
» తానా - ఇథియోపియా

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again