పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 29, 2014

ప్రధాన భూస్వరూపాలు - ప్రాథమిక భూస్వరూపాలు


ప్రధాన భూస్వరూపాలు - ప్రాథమిక భూస్వరూపాలు


. భూమి ఉపరితలంలో భూభాగం, జలభాగాల శాతం వరుసగా?జ. 29%, 71%

2. ‘ఖండ చలన సిద్ధాంతాన్ని’’ ప్రతిపాదించింది?జ. ఆల్ఫ్రెడ్ వెజినర్

3. పూర్వం భూభాగం అంతా ఒకే ఖండ భాగంగా ఉన్నప్పుడు దానిని ఏమనేవారు?జ. పేంజియా

4. పేంజియాను అన్ని వైపులా ఆవరించి ఉన్న సముద్రం?జ. పెంథాల్సా

5. పేంజియాకు మధ్యలో ఉన్న సముద్రం?
జ. టెథిస్

6. ‘లారెన్షియా’ అంటే?జ. టెథిస్‌కు ఉత్తరంగా ఉన్నభూభాగం

7. ‘‘లారెన్షియా’’కు మరో పేరు?జ. అంగారా

8. టెథిస్‌కు దక్షిణంగా ఉన్న భూభాగం?జ. గోండ్వానా

9. లారెన్షియా భూభాగం ఏ విధంగా విడిపోయింది?జ. ఉత్తర అమెరికా, ఐరోపా, ఆసియా ఖండాలుగా

10. గోండ్వానా భూభాగం ఏ విధంగా విడిపోయింది?జ. దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా, దక్షిణ భారతదేశం, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా

11. ఖండాల్లో పెద్దది, చిన్నది?జ. ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా

12. మహాసముద్రాల్లో పెద్దది, లోతైనది?
జ. పసిఫిక్ మహాసముద్రం

13. మహా సముద్రాల్లో అతి చిన్నది?జ. ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం

14. ఉత్తరార్థ గోళంలో ఏ భాగం ఎక్కువగా ఉంది?జ. భూభాగం

15. అన్ని వైపులా నీటితో ఆవరించి ఉండేది?జ. ద్వీపం

16. మూడు వైపులా నీటితో ఆవరించి ఉండేది?జ. ద్వీపకల్పం

17. కేప్ యార్‌‌క అనేది?జ. ద్వీపకల్పం

18. గ్రీన్‌లాండ్ ఓ?జ. ద్వీపం

19. దక్షిణార్థ గోళంలో ఏ భాగం ఎక్కువగా ఉంది?జ. జలభాగం

---------------------------------------------------

ద్వితీయ భూస్వరూపాలు


1. భూమి ఉపరితలంలోని భూభాగాన్ని ప్రధానంగా ఏ విధంగా విభజించారు?జ. పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు

2. సముద్రమట్టం నుంచి సుమారు 800 మీ. కన్నా ఎత్తుగా ఉండి, వాలు ఎక్కువగా ఉండే భూస్వరూపాన్ని ఏమంటారు?జ. పర్వతం

3. ఆల్ఫ్స్ పర్వతాలు ఏ ఖండంలో ఉన్నాయి?జ. ఐరోపా

4. అట్లాస్ పర్వతాలు ఏ ఖండంలో ఉన్నాయి?జ. ఆఫ్రికా

5. భూఅంతర్భాగంలో సంపీడన బలాలు పని చేయడం వల్ల ఏర్పడే పర్వతాలు?జ. ముడుత పర్వతాలు

6. ముడుత పర్వతాలకు ఉదాహరణ?జ. ఆసియాలో హిమాలయాలు, దక్షిణ అమెరికాలో ఆండిస్, ఉత్తర అమెరికాలో రాకీ

7. భూఅంతర్భాగంలో విరూపకారక చర్యల వల్ల విశాల భూభాగం నిలువునా చీలిపోయి మధ్య ప్రాంతం లోపలికి కుచించుకుపోవడం వల్ల ఏర్పడ్డ పర్వతాలు?జ. ఖండ పర్వతాలు

8. ఖండ పర్వతాలపై ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటారు?జ. భ్రంశోద్ధి శిలా విన్యాసం

9. ఖండ పర్వతాల్లో లోపలికి కుచించుకుపోయిన భాగాన్ని ఏమంటారు?జ. గ్రేబెల్

10. భూఅంతర్భాగం నుంచి లావా బయటకు ప్రవహించి భూమి ఉపరితలంపై విస్తరించడం వల్ల ఏర్పడ్డ పర్వతాలు?జ. అగ్ని పర్వతాలు

11. కిలిమంజారో అగ్ని పర్వతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?జ. మధ్య ఆఫ్రికా

12. ఇటలీలోని ప్రముఖ అగ్ని పర్వతం?జ. వెసూవియస్

13. ప్యూజియామా అగ్ని పర్వతం ఎక్కడ ఉంది?జ. జపాన్

14. పీఠభూమి అంచుల్లో ఏర్పడ్డ అగ్ని పర్వతాలకు ఉదాహరణ?జ. ఆగ్నేయ ఆఫ్రికాలోని డ్రాకన్‌‌సబర్‌‌గ పర్వతాలు, ఇండియాలోని వింధ్య సాత్పూర పర్వతాలు

15. కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం చాలా ఎత్తుగా ఉన్న పర్వతాలు క్రమేణా వికోషీకరణం చెంది ఎత్తును, పరిమాణాన్ని కోల్పోగా మిగిలిన పర్వతభాగాన్ని ఏమంటారు?
జ. అవశిష్ట పర్వతం

16. అవశిష్ట పర్వతానికి మంచి ఉదాహరణ?జ. భారతదేశంలోని ఆరావళి పర్వతాలు

17. సముద్ర మట్టం నుంచి చాలా ఎత్తులో ఉండి కొద్దిపాటి ఎత్తు పల్లాలతో ఇంచుమించు సమతల ఉపరితలం గల భూస్వరూపం?జ. పీఠభూమి

18. పర్వతాలతో పరివేష్టితమై ఉన్న పీఠభూముల్ని ఏమంటారు?జ. పర్వతాంతర పీఠభూములు

19. ఏ రకమైన పీఠభూములు మిగతా వాటి కంటే చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి?జ. పర్వతాంతర పీఠభూములు

20. పర్వతాంతర పీఠభూములకు మంచి ఉదాహరణ?జ. హిమాలయాలకు ఉత్తరంగా ఉన్న టిబెట్ పీఠభూమి, దక్షిణ అమెరికాలోని బొలీవియా పీఠభూమి

21. పర్వతాల దిగువున వాటి పాదాల దగ్గర ఏర్పడే పీఠభూములు?జ. పర్వత పాద పీఠభూములు

22. పర్వత పాద పీఠభూములకు ఓవైపు పర్వతాలుంటే మరోవైపు ఉండేవి?జ. మైదానాలు (లేక) సముద్రాలు

23. భూమి అంతర్భాగంలో జనించే ఊర్ద్వ బలాల వల్ల పైకి తన్నుకురావడం వల్ల ఏర్పడ్డ పీఠభూములు?జ. పర్వత పాద పీఠభూములు

24. పర్వత పాద పీఠభూములకు మంచి ఉదాహరణ?జ. భారతదేశంలోని దక్కన్ పీఠభూమి, ఛోటా నాగపూర్ పీఠభూమి

25. తక్కువ వాలును కలిగి సముద్ర మట్టం కంటే కొద్దిపాటి ఎత్తులో ఉండే పీఠభూమి?జ. ఖండాంతర పీఠభూమి

26. ఖండాంతర పీఠభూమికి మంచి ఉదాహరణ?జ. ఉత్తర అమెరికాలోని అపలేషియన్ పీఠభూమి

27. సముద్ర మట్టం కంటే కొద్దిపాటి ఎత్తులో ఉండి ఉపరితలం సమతలంగా ఉన్న భూభాగం?జ. మైదానం

28. సముద్రమట్టాన్ని ఆనుకొని ఉన్న మైదానాలు?జ. తీర మైదానాలు

29. తీర మైదానాలకు మంచి ఉదాహరణ?జ. భారతదేశంలోని తూర్పు తీర మైదానం, పశ్చిమ తీర మైదానం

30. గాలి, నీరు, హిమానీ నదాల కోతకు గురై ఎత్తు తగ్గడం వల్ల ఏర్పడ్డ మైదానాలు?జ. కోత మైదానాలు

31. కోత మైదానాలకు మంచి ఉదాహరణ?జ. కెనడాలోని షీల్డు, రష్యాలోని పశ్చిమ సైబీరియా

32. గాలి, నదులు, హిమానీ నదాల ద్వారా మోసుకొనిపోయిన ఒండ్రుమట్టి, ఇసుక,గుళక రాళ్లతో ఏర్పడిన మైదానాలు?జ. నిక్షేపిత మైదానాలు.

33. నిక్షేపిత మైదానానికి మంచి ఉదాహరణ?జ. భారతదేశంలోని గంగా సట్లెజ్ మైదానం

-----------------------------------------------------

తృతీయ భూస్వరూపాలు


1. రెండు భూభాగాలని కలుపుతూ రెండు జలభాగాలను వేరు చేసే సన్నని భూభాగం?జ. భూసంధి

2. భూసంధులకు ఉదాహరణలు?జ. పనామా, సూయజ్

3. ఒక భూభాగపు చివరికొన సముద్రంలోకి చొచ్చుకొని పోయినట్లు ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు?జ. అగ్రం

4. ఆఫ్రికా ఖండపు దక్షిణపు చివరి కొన?జ. గుడ్‌హోప్ అగ్రం

5. భారతదేశానికి దక్షిణ సరిహద్దు?జ. కన్యాకుమారి అగ్రం

6. అత్యల్ప వర్షపాతం, అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్న ప్రాంతంలో ఏ రకమైన భూస్వరూపం ఏర్పడుతుంది?జ. ఎడారి

7. సముద్రానికి ఆనుకొని ఉండే భూభాగం?జ. తీరం

8. సన్నని లోతైన భూతలాన్ని ఏమంటారు?జ. లోయలు

9. భూ అంతర్భాగంలోని బలాల వల్ల భూపటలంపైన ఉన్న రెండు సమాంతరభ్రంశాల మధ్య ఉన్న భూభాగం కిందికి జారిపోవడంతో ఏర్పడ్డ భూభాగాన్ని ఏమంటారు?జ. పగులు లోయ

10. భారతదేశంలో పగులు లోయలో ప్రవహించే నదులు?జ. నర్మద, తపతి

11. నదీ ప్రవాహం వల్ల నిట్రమైన పార్శ్వాలతో ఏర్పడ్డ లోతైన లోయను ఏమంటారు?జ. అగాధదరి

12. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన అగాధ దరిజ. అమెరికాలోని కొలరాడో

13. నదీ ప్రవాహ జలం ఎత్తై ప్రాంతం నుంచి అగాధదరి కిందకు పడే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు?జ. జలపాతం

14. నయగారా జలపాతం ఏ ఖండంలో ఉంది?జ. ఉత్తర అమెరికా

15. నదులు సముద్రంలో కలిసే ప్రాంతం?జ. నదీ ముఖద్వారం

16. నదీ ముఖద్వారం వద్ద సముద్రాన్ని కలిసే ముందు నది రెండు లేక మూడు పాయలుగా చీలినపుడు ఆ పాయల మధ్య ఉండే ప్రాంతం?జ. డెల్టా

17. కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాలు ఏ రాష్ర్టంలో ఉన్నాయి?జ. ఆంధ్రప్రదేశ్

18. ఖండ అంతర్భాగంలో ఉన్న నదీ జల భాగాన్ని ఏమంటారు?జ. సరస్సు

19. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ముఖ్యమైన సరస్సు?జ. కొల్లేటి సరస్సు

20. రవాణా, నీటి పారుదలకు తవ్వి కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసిన జలమార్గం?జ. కాలువ

21. సూయజ్ కాలువ వేటిని కలుపుతుంది?జ. ఎర్ర సముద్రం, మధ్యధరా సముద్రం

22. సముద్రపు అలల ద్వారా క్రమక్షయం చెందిన అర్థచంద్రాకార భూస్వరూపాన్ని ఏమంటారు?జ. అఖాతం

23. రెండు విశాల సముద్ర ప్రాంతాలను కలుపుతూ, రెండు విశాల భూభాగాలను వేరు చేసే సన్నని సముద్ర భాగాన్ని ఏమంటారు?జ. జలసంధి

24. ఒక ప్రధాన భూభాగంలోకి చొచ్చుకు వచ్చిన సముద్ర భాగాన్ని ఏమంటారు?జ. సింధు శాఖ

25. సముద్ర అంతర్భాగంలో భూతలంపై ఉండే పర్వత శిఖరాన్ని ఏమంటారు?జ. రిడ్‌‌జ

26. మన్నార్ సింధుశాఖ ఏ దేశాల మధ్య ఉంది?జ. భారత్, శ్రీలంక

27. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని రిడ్‌‌జ
జ. మిడ్ ఓషనిక్ రిడ్‌‌జ

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again