పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 28, 2014

జాతియోద్యమ కాలం నాటి పత్రికలు

జాతియోద్యమ కాలం నాటి  పత్రికలు
బెంగాల్ గెజెట్:                         జేమ్స్ ఆగస్టస్ హిక్కి
ఇండియన్ గేజట్:                     హెన్రీ దేరేజనియో
మద్రాస్ కొరియర్ -                   మద్రాస్ నుండి వెలువడిన మొదటి పత్రిక
బొంబాయి హెరాల్డ-                   బొంబాయి నుండి వెలువడిన తొలి పత్రిక
ఇండియన్ హెరాల్డ్ -               ఆర్ విలియమ్స్
సమాచార దర్శన్-                   విలియం కేరి (బెంగాలిలో తొలి పత్రిక )
సొంవాడ కౌమది-                      రాజా రామ్మోహన్ రాయ్
మీరట్ ఉల్ అఖ్బార్ -              రాజా రామ్మోహన్ రాయ్
బంగాదుత -                            రాజా రామ్మోహన్ రాయ్
బొంబాయి సంచార్-                 ప్రస్తుతం నడుస్తున్ పురాతన పత్రిక
బొంబాయి  టైమ్స్-1839-     రాబర్ట్ నైట్ , థామస్ బెనాట్(1861నుండి
                                        హిందుస్తాన్ టైమ్స్ గా మారింది)
రస్తు గోఫ్తర్ -                          దాదాబాయి నౌరోజీ
హిందు పట్రియట్ -                  గిరీష్ చంద్ర గోష్
ఇండియన్ మిర్రర్ -                 దేవేంద్ర నాథ్ టాగూర్
నేసనల్ పేపర్-                       దేవేంద్ర నాథ్ టాగూర్
అమృత్ బజార్ -                   సిసిర్ కుమార్ ఘోష్
బంగా దర్శన -                       బకిం చంద్ర చటర్జీ
ది హిందూ -1878 మద్రాస్ నుండి -జి ఎస్ అయ్యర్ ,వీరరాఘవా  చారి,
                 సుబ్బారావు  పండిట్
ట్రీట్యూన్-                             దయాల్ సింగ్ మజేతియ 
కేసరి -                                   తిలక్
మరాఠా -                              తిలక్
పరి దాసిక్ -                           బిపినచంద్ర పాల్
యుగంతార్ -                         భూపేంద్రదత్త్, బరేంద్ర కుమార్ ఘోష్
సంధ్య -                                 బ్రమ్మ బందోపాద్య
ఇండియన్ సోసయాల్జిస్ట- లండన్ -      శ్యాంజి కృష్ణ వర్మన్
వందేమాతరం -   పారిస్-                   మేడం బీకమాజి
తల్వార్-           బెర్లిన్ -                   విరెంద్రనాద్ చాతోపద్యాయ్
ఫ్రీ హిందుస్తాన్ -   వాంకోవర్ -             తారక్ నాథ్ దాస్
గదర్ -                                           గదర్ పార్టీ
బొంబాయి క్రానికల్ -                         ఫీరోజ్ శ మెహత
హిందుస్తాన్ టైమ్స్ -                         కే ఎం ఫనికర్
లీడర్ -                                           మదన  మోహన్ మాలవ్యా
బహిష్కృత భారతి-                         అంబేద్కర్
బందీ జీవన్ -                                   సచింద్ర సన్యాల్
హరిజన్ ,యంగ్ ఇండియా -               గాంధీ
కామన్ వీల్ -                                    అనిబ్ సెంట్
ఆంధ్ర సబ పత్రిక -                              బాస సుబ్బారావు 
జనవాణి -                                         తాపి ధర్మారావు
నవ సాహిత్య  మాల -                         తరిమిల నాగిరెడ్డి,విద్వాన్ విశ్వం
కృష్ణ పత్రిక -                                      కొండ వెంకటప్పయ
ఆంధ్ర పత్రిక -                                     కాసినధుని నాగేశ్వర రావు
వార్త పత్రిక -                                       కొమరి వెంకట రామయ్య
గోల్కొండ పత్రిక -                                మాడపాటి హనుమంతు రావు
                                                        ఎడిటర్ :సురవరం ప్రతాప రెడ్డి
మీజాన్ పత్రిక -                                   అడివి బాపి రాజు
స్వరాజ్య పత్రిక-                                 గాడి చర్ల
నీలిగిరి పత్రిక -                                  నల్గొండ -వెంకటరామ నరశింహ
                                                                     రావు
ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ -                            మలబారి
పీపులస్ ఫ్రెండ్ ఫెలో -                          రఘుపతి వెంకట రత్నం నాయడు
సంజీవిని పత్రిక -                                సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ
వివేక వరధిని-                                    కందుకూరి
లిబెర్తి పత్రిక -                                    చిత్తరంజన్ దాస్

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again