పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 25, 2014

పారిశ్రామిక నగరాలు - దేనికి ప్రసిద్ది

పారిశ్రామిక నగరం పేరు  దేనికి ప్రసిద్ది
» Ahmedabad - Cotton Textiles
» Aligarh - Locks
» Alwaye (Kerala) - Rare Earths Factory, Aluminium
» Ambattur (Chennai) - Cycle, Enfield Motor Cycles
» Ambarnath - Machine Tools Prototype
» Amritsar (Punjab) - Printing Machines
» Anand - Amul Butter
» Ankleshwar (Gujarat) - Oil
» Avadi (Chennai) - Tank Factory
» Bangalore - Aircraft
» Bhilai - Steel Plant
» Bhadravati - Iron and Steel
» Bhopal - Heavy Electricals
» Bokaro - Steel Plant
» Chittaranjan - Locomotive
» Cochin - Ship-building
» Coimbatore - Pulp & Textiles
» Dindigul - Locks
» Durgapur - Steel Plant
» Ennore - Thermal Power
» Guntur - Cotton
» Haldia - Oil Refinery
» Jharia - Coal
» Kagithapuram (Tamilnadu) - Paper
» Kalpakkam - Atomic Power
» Kanpur - Leather
» Kollegal (Karnataka) - Silk
» Kolar (Karnataka) - Gold Mines
» Lucknow - Sugar
» Ludhiana - Hosiery
» Moradabad - Utensils
» Mysore - Silk
» Nomba High - Oil
» Nandambakkam (Chennai) - Surgical Instruments
» Nangal - Fertilizers
» Nepanagar - Newsprint
» Neyveli - Lignite
» Ooty (Nilgiris) (T.N) - Film Manufacture
» Perambur (Chennai) - Integral Coach Factory
» Pimpri (Poona) - Pencillin Factory
» Pinjore (Haryana) - Machine Tools
» Rana Pratap Sagar - Atomic Power Plant
» Raniganj - Coal Mining
» Renukoot - Aluminium
» Rupnarainpur - Cables
» Sindri - Fertilizer
» Singhbhum - Copper, Iron ore
» Sirpur - Paper
» Sivakasi - Match Industry
» Sriharikota - Satellite Station
» Surat - Gold lace
» Tarapur - Nuclear Power
» Tiruchirappalli - Cigar
» Tiruverumbur - Heavy Electricals
» Titagarh - Paper Mills
» Tuticorin - Thermal, Pearl fishing
» Udaipur - Zinc Project
» Udhana - Rayon
» Urkunta - Cement
» Uttapara - Ambassador Cars
» Vadodara - Nylon filament yarn
» Vandalur - Automobile
» Visakhapatnam - Ship, Submarine
» Worli - Baby Food
» Zaina Kot - HMT Watch Factory

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again