పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 12, 2014

అటామిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ - భారతదేశం


1 తారాపూర్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ - తారాపూర్ (మహారాష్ట్ర)
2 మద్రాస్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ - కల్పక్కం (తమిళనాడు)
3 రాజస్తాన్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ - రావత్ భట్ (రాజస్తాన్)
4 నరోర అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ - నరోరా (ఉత్తర్ ప్రదేశ్)
5 కక్రాపార అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ - కక్రపార (గుజరాత్)
6 కుదం కుళమ్  న్యూక్లియర్ - కుదం కుళమ్ (తమిళనాడు)
7 కైగా పవర్ ప్రాజెక్ట్  - కైగా (కర్ణాటక)

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again