పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 31, 2014

బ్యాంకుల జాతీయీకరణ (Nationalisation of Banks)


  • బారతదేశంలో తొలిసారిగా బ్యాంకుల జాతీయీకరణ 1969 (జూలై 19)చేయబడింది.
  • 1969లో 14 బ్యాంకులను జాతీయీకరించారు.
  • 1969లో 14 బ్యాంకుల జాతీయీకరణ ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నపుడు జరిగింది.
  • 1969లో 14 బ్యాంకులను రూ.50 కోట్ల మూలధనం పైబడి ఉన్న బ్యాంకులు ప్రాతిపదికపై జాతీయీకరించారు.
  • 1969 బ్యాంకుల జాతీయీకరణకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం 9 ఆగస్టు, 1969 లో లభించింది.
  • 1969 తరువాత రెండోసారి దేశంలో బ్యాంకుల జాతీయీకరణ 1980 చేయబడింది.
  • 1980లో 6 బ్యాంకులను జాతీయీకరించారు--.
  • బ్యాంకుల జాతీయీకరణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం వాణిజ్య బ్యాంకులు ఇచ్చే పరపతిపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ కోరకు.
  • 1993లో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విలీనమైనది.
  • ప్రస్తుతం దేశంలో జాతీయ బ్యాంకుల సంఖ్య  19.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again