పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

December 30, 2014

పరమాణు నిర్మాణం


            అన్ని పదార్థాలు ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్‌లతో నిర్మితమైనప్పటికీ, వాటి భౌతిక, రసాయన ధర్మాలు ఒకేలా ఉండవు. కొన్ని పదార్థాలు ఉత్తమ విద్యుత్ వాహకాలుగా ఉంటే, కొన్ని విద్యుత్ బంధకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని పదార్థాలను అయస్కాంతం బలంగా ఆకర్షిస్తే కొన్నింటిపై అసలు దాని ప్రభావమే ఉండదు. ఉత్తమ ఉష్ణ వాహకాలు, అధమ ఉష్ణ వాహకాలు; నీటిలో కరిగేవి, కరగనవి... ఇలా పదార్థాల మధ్య తేడాలున్నాయి. అన్ని మూలకాల పరమాణు వర్ణపటాలు ఒకేలా ఉండటం లేదు.అన్ని పదార్థాల్లోనూ ఒకేరకమైన మూల కణాలున్నప్పటికీ వాటి ధర్మాల్లో ఈ తేడా ఎందుకుంది? పదార్థాల పరమాణువుల్లోని మూలకణాల అమరికను పరమాణు నిర్మాణం అంటారు. ఈ నిర్మాణంలోని చిక్కుముడులు తెలుసుకుంటే, పదార్ధాలు భిన్న ధర్మాలు ప్రదర్శించడానికి గల కారణాలు తెలుస్తాయి. 


           పరమాణు నిర్మాణానికి సంబంధించి శాస్త్రవేత్తలు రకరకాల నమూనాలను ప్రతిపాదించారు. వీటినే పరమాణు నమూనాలు అంటారు. జె.జె.థామ్సన్  అనే శాస్త్రవేత్త పరమాణువు గోళాకారంగా ఉంటుందని ప్రతిపాదించాడు. పూర్తి ధనావేశంతో ఉండే ఈ గోళంలో రుణావేశ కణాలైన ఎలక్ట్రాన్‌లు సౌష్ఠవంగా అమరి ఉంటాయని తెలియజేశాడు. ఈ నమూనా పరమాణు ధర్మాలను సరిగా వివరించలేకపోయింది. రూథర్‌ఫర్డ్ జరిపిన  α - కణ పరిక్షేపణ ప్రయోగం ఈ నమూనా తప్పు అని తెలియజేసింది.

                         

                                      
       రూథర్‌ఫర్డ్  బంగారు రేకును α- కణాలతో తాడించే ప్రయోగం చేశాడు. వాటి పరిక్షేపాలను పరిశీలించి, ఒక పరమాణు నమూనాను ప్రతిపాదించాడు. దీని ప్రకారం పరమాణువు దాదాపుగా శూన్యంగా ఉంటుంది. పరమాణువులో కేంద్రకం ఉంటుంది. ఈ కేంద్రకంలో ధనావేశం, ద్రవ్యరాశి ఉన్న ప్రోటాన్లు; ద్రవ్యరాశి మాత్రమే ఉండే ఆవేశం లేని న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ ఎలా తిరుగుతాయో, కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు అలాగే తిరుగుతాయని తెలియజేశాడు. 


         
                     


        
 పరమణు స్థిరత్వం గురించి ఈ నమూనా వివరించలేకపోయింది. రూథర్‌పర్డ్ ప్రతిపాదన ప్రకారం పరమాణువులు అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటాన్ని ఇవ్వాలి.కాని పరమాణువులు విచ్ఛిన్న రేఖావర్ణ పటాలను ఇస్తాయని ప్రయోగాలు తెలియజేశాయి. ఇతర పరమాణు ధర్మాలకూ ఈ నమూనా సరైన వివరణ ఇవ్వలేదు. 

                                   


          నీల్స్ బోర్  అనే శాస్త్రవేత్త పరమాణు నిర్మాణం గురించి మరో ప్రతిపాదన చేశాడు.దీన్నే బోర్ పరమాణు నమూనా అంటారు.మాక్స్ ప్లాంక్ అనే శాస్త్రవేత్త శక్తి విచ్ఛిన్నంగా, క్వాంటంగా ఉంటుందని తెలియజేశాడు. ఈ క్వాంటం శక్తిని   E=hυ  అనే సూత్రంతో కనుక్కోవచ్చని తెలియజేశాడు.ఈ సూత్రం ఆధారంగా బోర్ తన నమూనాను ప్రతిపాదించాడు. పరమాణు స్థిరత్వం, పరమాణువు రేఖా వర్ణపటాన్ని ఇస్తుంది అనే భావనలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నాడు. ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం mvr,nh/2π కి  సమానమయ్యే కొన్ని నిర్దిష్ట కక్ష్యల్లోనే ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతాయని తెలియజేశాడు.
  

ఎలక్ట్రాన్ ఈ కక్ష్యలో తిరుగుతున్నంతసేపు దాని శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఒక కక్ష్య నుంచి మరో కక్ష్యలోకి దూకినపుడు శక్తిని గ్రహించడం లేదా కోల్పోవడం జరుగుతుందని బోర్ తెలియజేశాడు. ఇక్కడ 'n' ను ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య అంటారు. ఇక్కడ   n = 1, 2, 3,...        

    శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాల ద్వారా పరమాణు వర్ణపటాలను గ్రహించారు. వర్ణపటంలో ప్రతిరేఖకు ఒక తరంగ సంఖ్య ఉంటుందని,   అనే సూత్రంతో దాన్ని కనుక్కోవచ్చని తెలియ జేశారు.

  తరంగ సంఖ్య (ఒక సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉండే తరంగాల సంఖ్య)ను సూచిస్తుంది. R- రిడ్‌బర్గ్ స్థిరాంకం. దీని విలువ 1,09,677 / సెం.మీ. n1, n2 లు పూర్ణాంకాలు. తాను ప్రతిపాదించిన నమూనాలోని భావనల ఆధారంగా, బోర్ వర్ణపటరేఖ యొక్క తరంగ సంఖ్యకు సిద్ధాంతపరంగా ఒక సూత్రాన్ని ఉత్పాదించాడు.  అది  

                            

     
ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి 'm' , ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం 'e' , శూన్యంలో కాంతి వేగం 'c' , ప్లాంక్ స్థిరాంకం 'h' విలువలను   లో ప్రతిక్షేపించి ఫలిత విలువ కనుక్కొన్నాడు. శాస్త్రవేత్తలను ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా అది 1,09,681/సెం.మీ గా వచ్చింది. ప్రయోగపూర్వకంగా వచ్చిన విలువ, సైద్ధాంతిక విలువకు సమానంగా ఉండటంతో, శాస్త్రవేత్తలు బోర్ నమూనాను అంగీకరించక తప్పలేదు. బోర్ చేసిన ఈ పరిశోధనకు నోబెల్ బహుమతి లభించింది.

         ఈ నమూనా ఆధారంగా ఒకే ఎలక్ట్రాన్‌ను కలిగి ఉండే He +, Li + + , హైడ్రోజన్ పరమాణువు లాంటి వర్ణ పటాలను వివరించడం జరిగింది. ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్లుండే పరమాణు వర్ణ పటాలనుమాత్రం వివరించలేకపోయింది. mvr విలువను nh/2π కు ఎందుకు సమానం చెయ్యాలో వివరించలేదు. ఒక ప్రత్యేక కక్ష్యలో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్ శక్తి ఎందుకు స్థిరంగా ఉంటుందో వివరించలేదు. సూక్ష్మ వర్ణపటం ఏర్పడటం, జీమన్ ఫలితం, స్టార్క్ ఫలితం లాంటి వాటిని వివరించలేకపోయింది. 

         సోమర్‌ఫెల్డ్ అనే శాస్త్రవేత్త బోర్ నమూనాలోని లోపాల దృష్ట్యా కొత్త ప్రతిపాదన చేశాడు. పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్‌లు కొన్ని నిర్దిష్ట దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యల్లో మాత్రమే తిరుగుతాయని తెలిపాడు.ఈ కక్ష్యలను నిర్ణయించడానికి అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య (k) ని ప్రవేశపెట్టాడు. k విలువలు 1, 2, 3, 4, .......n వరకు ఉంటాయి. n అనేది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. n = 1 అయితే k = 1. 

n = 2  అయితే  k = 1,  k = 2.     n = 3  అయితే  k = 1,  k = 2,   k = 3 అవుతుంది.
                                         

                          

              

ప్రతి ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో కొన్ని ఉప శక్తిస్థాయులు ఉంటాయని తెలియజేశాడు.ఈ ఉప శక్తిస్థాయుల సంఖ్య ప్రధాన శక్తిస్థాయి యొక్క ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుందని తెలిపాడు. ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో ఒకే ఒక ఉప శక్తిస్థాయి (k = 1); రెండో ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో రెండు ఉప శక్తిస్థాయులు (k = 1, k = 2); మూడో ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో మూడు ఉప శక్తిస్థాయులు (k = 1; k = 2, k = 3) ఉంటాయి. మిగిలిన ప్రధాన శక్తిస్థాయుల్లోనూ ఇదే పద్ధతిలో ఉప శక్తిస్థాయులు ఉంటాయని తెలియజేశాడు.వీటిని ఆధారం చేసుకొని సోమర్‌ఫెల్డ్ సూక్ష్మవర్ణపటం ఏర్పడే విధానాన్ని వివరించాడు.కాని మిగిలిన విషయాలను వివరించలేకపోయాడు.

         డీబ్రాగ్లీ అనే శాస్త్రవేత్త 'పదార్థ తరంగాలు' అనే కొత్త భావన ప్రతిపాదించాడు. చలనంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువు లేదా కణం తరంగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందని తెలియజేశాడు. ఈ పదార్థ తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం λ కి  ఒక సూత్రాన్ని   ఉత్పాదించాడు. ఈ సూత్రంలో h = ప్లాంక్ స్థిరాంకం, m = వస్తు ద్రవ్యరాశి, v = వస్తువు వేగాన్ని తెలియజేస్తాయి. పరిగెడుతున్న బాలుడు, వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న వాహనం తరంగ స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అయితే వాటి తరంగ దైర్ఘ్యాలు సూక్ష్మపరికరాలు కూడా గుర్తించలేనంత చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ వివర్తన ప్రయోగాల ద్వారా ఎలక్ట్రాన్‌కు తరంగ స్వభావం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఎలక్ట్రాన్‌కుండే ఈ తరంగ లక్షణాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఇర్విన్ శ్రోడింజర్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్‌కు ఒక తరంగ సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించాడు. 

        ఈ సమీకరణ సాధనలు పరమాణు ఆర్బిటాళ్లు అనే కొత్త భావనకు కారణమయ్యాయి. పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్  ఒక స్థిర  తరంగంలా ప్రవర్తిస్తుంది  కాబట్టి అది శక్తిని కోల్పోకుండా స్థిరంగా ఉంచుకుంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ  ద్రవ్యవేగం  కి సమానమయ్యే కక్ష్యలో తిరుగుతున్నప్పుడే అది స్థిరతరంగంలా ప్రవర్తిస్తుంది.  ఈ ఫలితాన్నింటినీ ఆధారం చేసుకొని శాస్త్రవేత్తలు అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య 'k' కు బదులు 'l' ను ప్రతిపాదించారు. 

l  విలువలు 0, 1, 2, 3, ..... (n -1) గా ఉంటాయి. ఇందులో  n - ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య.

           'జీమన్ ఫలితం' అంటే అయస్కాంత క్షేత్రంలో సూక్ష్మ వర్ణపటరేఖలు అతి చిన్న ఉపరేఖలుగా విడిపోవడం. లాండే అనే శాస్త్రవేత్త దీన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆవేశం కలిగి ఉండే కణం చలిస్తున్నప్పుడు, దాని చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది. ఆవేశమున్న కాథోడ్ కిరణాల చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడటం వల్ల అవి అయస్కాంత క్షేత్రంలో విక్షేపం చెందుతాయి. α, β కణాలు కూడా ఆవేశం ఉన్న కణాలే. అవి చలనంలో ఉన్నప్పుడు వాటి చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఏర్పడతాయి.బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో విక్షేపం చెందుతాయి. కాని కాంతి కిరణాలు, గామా కిరణాలు ఆవేశం లేని తటస్థ కిరణాలు. బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రంలో అవి విక్షేపం చెందవు. రుణవేశమున్న ఎలక్ట్రాన్‌ల ప్రవాహమే విద్యుత్ ప్రవాహం కాబట్టి ఒక తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది. 

           పరమాణువులో కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటుంది.ఇలాంటి ఎలక్ట్రాన్‌లున్న పరమాణువును బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినపుడు, రెండు అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య అన్యోన్య చర్య జరిగి పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్య ద్విగ్విన్యాసంలో మార్పు వస్తుంది. నిర్దిష్ట ద్విగ్విన్యాసాలున్న దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యల్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్లు చలిస్తాయని లాండే తెలియజేశాడు.కక్ష్య ద్విగ్విన్యాసాన్ని అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య 'm'  నిర్దేశిస్తుందని తెలియజేశాడు. m విలువ l విలువలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. m విలువలు '0' తో సహా '-l ' నుంచి  '+ l '   వరకూ   ఉంటాయి
.
            ఉదాహరణకు l = 0 అయితే m విలువ ' 0 ' అవుతుంది. l = 1 అయితే m విలువలు 1, 0, +1 అవుతాయి. అందువల్ల ప్రతి l విలువకు అనుగుణంగా (2l + 1) విలువలు m కి ఉంటాయి. ఒక ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో ఒకే l విలువుండే ఉప శక్తిస్థాయుల శక్తి సమానంగా ఉంటుంది. వీటిని సమశక్తిస్థాయులు అంటారు.

            s ఉపశక్తిస్థాయి అంటే l = 0. ఉపశక్తిస్థాయిలో ఒకే ఒక ఉపశక్తిస్థాయి (m = 0) ఉంటుంది. p ఉపశక్తిస్థాయి అంటే l = 1. ఉపశక్తిస్థాయిలో 3 సమశక్తిస్థాయులు (m = 1, 0, +1) ఉంటాయి. d ఉపశక్తిస్థాయి అంటే l = 2. ఉపశక్తిస్థాయిలో 5 సమశక్తిస్థాయులు (m = 2, 1, 0, +1, +2) ఉంటాయి.f ఉపశక్తిస్థాయి అంటే l = 3. ఉపశక్తిస్థాయిలో 7 సమశక్తిస్థాయులు (m = 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) ఉంటాయి.

            బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఈ సమశక్తిస్థాయులు వాటి ద్విగ్విన్యాసానికి అనుగుణంగా వివిధ విలువలున్న శక్తిస్థాయులుగా విడిపోతాయి. అందువల్ల బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రంలో మామూలుగా ఏర్పడిన వర్ణపటరేఖలు చాలా ఉపరేఖలుగా విడిపోతాయి. ఈ విధంగా 'లాండే' జీమన్ ఫలితాన్ని వివరించాడు.సోడియం, పోటాషియం లాంటి క్షారలోహాల వర్ణపటాల్లో జంటరేఖలు ఏర్పడటాన్ని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. వీటిని సమగ్రంగా వివరించడానికి ఉలెన్‌బెక్, గౌడ్‌స్మిట్ స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్య 's' ను ప్రవేశపెట్టారు. ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ తిరగడమే కాకుండా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఈ స్పిన్(ఆత్మభ్రమణం)ను స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్య 's' తెలియజేస్తుంది. 

's' కి +,- అనే రెండు విలువలు ఉంటాయి. +సవ్యదిశలోని ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్‌ని తెలియజేస్తే, -అపసవ్యదిశలోని ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్‌ని తెలియ జేస్తుంది.ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ కూడా క్వాంటీకరణం చెందుతుంది.

                                
                                                     
              పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్‌కుండే 4 క్వాంటం సంఖ్యల విలువలు ఎలక్ట్రాన్ చిరునామాను తెలియజేస్తాయని చెప్పవచ్చు. ఒక వ్యక్తి చిరునామా స్పష్టంగా తెలిస్తే పట్టణం/గ్రామం, పేట/వాడ, వీధి, ఇంటినంబర్ ఆధారంగా ఆ వ్యక్తిని కలవవచ్చు. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క 4 క్వాంటం సంఖ్యలు తెలిస్తే ఏ ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో, ఏ ఉపస్థాయిలో ఏ స్పిన్‌తో ఆ ఎలక్ట్రాన్ చలిస్తుందో వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు. 

ఉదాహరణకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటం సంఖ్యలు; 

          n=3, l=1, m=-1, s=+ అనుకొందాం. ఆ ఎలక్ట్రాన్ మూడో ప్రధాన శక్తి స్థాయిలో m=-1 ద్విగ్విన్యాసం ఉన్న p  ఉపస్థాయిలో సవ్యదిశలో భ్రమణం చేస్తోందని గ్రహించవచ్చు.ఏ ఇద్దరి వేలిముద్రలు ఒకేలా ఎలా ఉండవో,పరమాణువులోని ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్‌లకు ఒకేరకమైన క్యాంటం సంఖ్యలు ఉండవు.కనీసం ఒక క్వాంటం సంఖ్య విలువలోనైనా అవి విభేదిస్తాయి.

                   
                      

             కేంద్రకం చుట్టూ అత్యధిక వేగంతో తిరిగే అతి చిన్న కణం ఎలక్ట్రాన్. అందువల్ల దాని స్థానంలో కలిగే మార్పు, ద్రవ్యవేగంలో కలిగే మార్పు ఒకేసారి కచ్చితంగా కొలవలేమని హైసన్‌బర్గ్ అనే శాస్త్రవేత్త తెలియజేశారు. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ సమయం ఏ ప్రాంతంలో ఉందన్న విషయాన్ని మాత్రమే చెప్పగలం. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ స్థాననిర్దేశక సంభావ్యత అధికంగా ఉండే ప్రదేశాలను గుర్తించవచ్చు. వీటినే ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిటాళ్లు అంటారు. s,p,d, f  ఉపశక్తిస్థాయుల్లో ఎలక్ట్రాన్ స్థాన నిర్దేశక సంభావ్యత అధికంగా ఉండే ప్రదేశాలను s ఆర్బిటాల్, p ఆర్బిటాల్, d ఆర్బిటాల్,f ఆర్బిటాల్ అని పిలుస్తారు. s ఆర్బిటాల్ గోళాకృతిలో ఉంటుంది.

      
                      

p ఆర్బిటాల్ డంబెల్ ఆకృతిలోను, d ఆర్బిటాల్ డబుల్ డంబెల్ ఆకృతిలోను ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ స్థాన నిర్దేశక సంభావ్యత 'సున్న'గా ఉండే ప్రదేశాన్ని 'నోడల్ స్థలం' లేదా 'నోడల్ తలం' అంటారు. 

         
      

             సూక్ష్మంగా పరమాణు నిర్మాణాన్ని ఇలా చెప్పవచ్చు. పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్‌లకు ప్రధాన కక్ష్యలు లేదా ప్రధాన శక్తిస్థాయులు ఉంటాయి. వీటిని ప్రధాన క్యాంటం సంఖ్య 'n' తో సూచిస్తారు. n = 1, 2, 3, ... శక్తిస్థాయులను K, L, M .... గా పిలుస్తారు. ప్రధాన శక్తిస్థాయుల్లో ఉప శక్తిస్థాయులు ఉంటాయి. వీటి సంఖ్య ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యకు సమానం. వీటిని అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య ' l ' తో సూచిస్తారు.  l = 0, 1, 2, 3 ... ఉప శక్తిస్థాయులను s, p, d, f... గా పిలుస్తారు. ఉప శక్తిస్థాయుల్లో సమ శక్తిస్థాయులుంటాయి. s లో ఒకే ఉపశక్తిస్థాయి ఉంటుంది. p లో 3, d లో 5, f లో 7 సమ శక్తిస్థాయులు ఉంటాయి. ప్రతి సమ శక్తిస్థాయిలో గరిష్ఠంగా రెండు ఎలక్ట్రాన్‌లు మాత్రమే ఉండగలవు. అందుకే  s లో 2, pలో 6, dలో 10, f లో 14 ఎలక్ట్రాన్‌లు మాత్రమే గరిష్ఠంగా ఉండగలవు. అందువల్ల ప్రధాన శక్తిస్థాయి l = 1, 2, 3, 4 ....ల్లో 2, 8, 18, 32 .... ఎలక్ట్రాన్‌లు గరిష్ఠంగా ఉండగలవు. ఒక ప్రధాన శక్తిస్థాయిలో ఉండటానికి వీలయ్యే గరిష్ఠ ఎలక్ట్రాన్‌ల సంఖ్యను 2n2 సూత్రంతో కనుక్కోవచ్చు. ఇందులో n - ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యను సూచిస్తుంది.
            
           మూలకపు పరమాణువుల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొన్ని నియమాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ శక్తి ఉన్న ఆర్బిటాల్‌ను ఆక్రమించుకుంటుంది. ఈ నియమాన్ని అఫ్‌బౌ నియమం అంటారు. ఒకే l విలువ ఉండే సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో, ఒక్కో ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతే రెండో ఎలక్ట్రాన్‌తో జతకూడుతాయి. ఈ నియమాన్ని 'హుండ్ గరిష్ఠ బాహుళ్యతా నియమం' అంటారు. ఒక ఆర్బిటాల్‌లో గరిష్ఠంగా రెండు ఎలక్ట్రాన్‌లు మాత్రమే ఉండటానికి వీలవుతుంది. పౌలీ వర్జన నియమం ప్రకారం ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్‌లు వ్యతిరేక స్పిన్‌లు కలిగి ఉంటాయి.

                        
                                 
           ప్రతి పరమాణువుకి కొన్ని ముఖ్యమైన ధర్మాలున్నాయి.(i) పరమాణు వ్యాసార్థం (ఆటం సైజ్). (ii) అయనీకరణ శక్మం లేదా అయనీకరణ శక్తి (iii) ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటి (iv) ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ధర్మం (ధన విద్యుదాత్మక స్వభావం) (v) ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ధర్మం (రుణ విద్యుదాత్మక స్వభావం) (vi) ఆక్సీకరణ, క్షయకరణ ధర్మాలు.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again