పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

December 30, 2014

క్షార మృత్తిక లోహాలు


             ఆవర్తన పట్టికలోని గ్రూపు IIAలో ఉన్న 6 మూలకాలను క్షార మృత్తిక లోహాలు అంటారు. అవి బెరీలియం (Be), మెగ్నీషియం (Mg), కాల్షియం (Ca), బేరియం (Ba), స్ట్రాన్షియం (Sr), రేడియం (Ra). ఇవి ఖనిజ రూపంలో భూమిలో లభిస్తాయి. వీటి ఆక్సైడ్‌లు క్షార ధర్మాన్ని కలిగి ఉండి, భూమిలో విరివిగా లభ్యమవడం వల్ల గ్రూపు IIA మూలకాలను క్షార మృత్తిక లోహాలు అంటారు. ఈ లోహాల ఆక్సైడ్స్ నీటితో సంయోగం చెంది క్షారలు ఇస్తాయి.

                          

           ఈ గ్రూపు మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితి +2. ఇవి బలమైన క్షయకరణులు అవడం వల్ల అధిక చర్యాశీలతను కలిగి ఉంటాయి. ప్రకృతిలో మూలక స్థితిలో ఇవి లభించవు. ఈ గ్రూపులోని రేడియం మూలకం రేడియో ధార్మికతను ప్రదర్శిస్తుంది. IIA గ్రూపు మూలకాలు క్షార లక్షణాలను కలిగి ఉండటం వల్ల పారిశ్రామికంగా వీటిని ఉపయోగిస్తారు. 

           1808లో సర్ హంఫ్రీడేవీ అనే ఇంగ్లిష్ రసాయన శాస్త్రవేత్త తొలిసారిగా విద్యుద్విశ్లేషణ పద్ధతి ద్వారా Mg, Ca, Sr, Baలను వేరు చేశాడు. 1898లో మేరీ క్యూరి, పియరీ క్యూరీ రేడియంను కనుగొన్నారు. లాటిన్‌లో రేడియస్ అంటే రే అని అర్థం. రేడియం రేడియో ధార్మికత, యురేనియం కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ. 

           Be, Mg తక్కువ ద్రవ్యరాశి, లోహ దర్మాలను కలిగి ఉండటం వల్ల తేలికైన మిశ్రమ లోహాల (Alloys)తయారీలో వీటిని విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. Mg, Caలు మానవ శరీర నిర్మాణానికి అవసరమయ్యే పోషక విలువలను (dietary supplements) ఆహారం ద్వారా అందిస్తున్నాయి.

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం: ఈ గ్రూపులోని ప్రతి మూలకం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం, ఒక జడ వాయువు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసంతోపాటు దాని తర్వాత ఆర్బిటాల్‌లోని 2 ఎలక్ట్రానులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ గ్రూపు మూలకాల సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం  ns2 ,  ఉదా:  Mg ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం   3S2 

గ్రూపు IIA మూలకాల్లోని ముఖ్యమైన ఖనిజాలు: 
                 ఖనిజం పేరు                       ఫార్ములా
                    బెరిల్                          Be3Al2(SiO3)6 

                   డోలమైట్                      CaCO3.  MgCO3

                   కార్నలైట్                     MgCl2. KCl. 6H2O 

                  బెరైట్‌లు                        BaSO4 

                  మాగ్నసైట్                     MgCO3 

                  ఎప్సం లవణం                MgSO4. 7H2O 

క్షారమృత్తిక లోహాల చర్యలు:  గ్రూపు IIA మూలకాలు అత్యంత చురుకైనవి. ఇవి లోహాలు, అలోహాలతో చర్య జరిపి అనేక సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. 

(i)  నీటితో చర్య: ఈ మూలకాలు నీటితో చర్య పొంది హైడ్రోజన్‌ను విడుదల చేస్తాయి. మెగ్నీషియం లోహం వేడి నీటితో చర్య పొంది హైడ్రోజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. 
                        Mg + 2H2O (వేడి)     Mg(OH)2 + H2     (లేదా) 

                        Mg +  H2O (వేడి)        MgO + H2 

       చల్లని, మరుగుతున్న నీరు, నీటి ఆవిరులతో బెరీలియం చర్య పొందదు. 
                        M + 2H2O     M (OH)2 + H2       

                                   (M = Ca, Sr, Ba) 

(ii) ఆక్సిజన్‌తో చర్య:  గ్రూపు IIA మూలకాలన్నీ ఆక్సిజన్‌లో మండి ఆక్సైడ్‌లను ఇస్తాయి. 

                                   2M + O2     2 MO 

                           (M =  Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 

¤  బేరియంను అధిక ఆక్సిజన్‌లో మండించినప్పుడు, ఆక్సైడ్‌తోపాటు పెరాక్సైడ్‌ను ఏర్పరుస్తుంది. 

                   Ba + O2 (అధికం)      BaO2 (బేరియం పెరాక్సైడ్) 

¤  గ్రూపు IIA మూలకాలను గాలిలో మండించినప్పుడు ఆక్సైడ్, నైట్రైడ్‌ల మిశ్రమాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. 

                               Mg + గాలి      MgO + Mg3N2. 

(iii) హైడ్రోజన్‌తో చర్య:  బెరీలియం తప్ప మిగతా గ్రూపు IIA మూలకాలు హైడ్రోజన్‌తో చర్యపొంది MH2 లాంటి హైడ్రైడ్‌లను ఏర్పరుస్తాయి. 

                    M + H2      MH2              (M = Mg, Ca, Sr, Ba) 

                         MH2 + 2H2O       M(OH)2 + 2H2

(iv) క్లోరిన్‌తో చర్య:   క్షార మృత్తిక లోహాలన్నీ క్లోరిన్‌తో చర్య నొంది లోహ క్లోరైడ్‌లను ఇస్తాయి. 

                  M + Cl2      MCl2           (M = క్షారమృత్తికలోహం)

                                M + 2 HCl     MCl2 + H2 

క్షారమృత్తిక లోహాల ధర్మాల క్రమం

¤  పరమాణు పరిమాణం:  Be నుంచి Ra వరకు పరమాణు వ్యాసార్ధం పెరుగుతుంది. 

¤  అయనీకరణ శక్తి:  గ్రూపులో Be నుంచి Ra వరకు అయనీకరణ శక్తి తగ్గుతుంది. 

¤  రుణ విద్యుదాత్మకత:   గ్రూపు IIA మూలకాల రుణ విద్యుదాత్మకత Be నుంచి Ra వరకు తగ్గుతుంది. 

¤  ద్రవీ భవన, బాష్పీ భవన స్థానాలు:   గ్రూపు IIA మూలకాల ద్రవీభవన, బాష్పీభవన స్థానాలు క్షార లోహాల ద్రవీభవన, బాష్పీభవన స్థానాల కంటే సాపేక్షంగా హెచ్చుగా ఉంటాయి. గ్రూపు IIA మూలకాల్లో ద్రవీ భవన, బాష్పీభవన స్థానాలు క్రమం పాటించవు. 

మెగ్నీషియం సంగ్రహణ
               ప్రకృతిలో మెగ్నీషియం సమ్మేళన రూపంలో లభిస్తుంది. 

మెగ్నీషియం ముఖ్య ఖనిజాలు:   ¤  మాగ్నసైట్ (MgCO3) 
                                                    ¤  కార్నలైట్ (MgCl2. KCl. 6H2O)

మెగ్నీషియం సంగ్రహణ విధానంలో రెండు దశలున్నాయి. 

¤   అనార్ధ్ర MgCl2 తయారు చేయడం. 

¤   అనార్ధ్ర MgCl2 విద్యుత్ విశ్లేషణ చేయడం. 

అనార్ధ్ర MgCl2 తయారీ
         మొదట మాగ్నసైట్ (MgCO3)ధాతువును శుభ్రపరిచి గాలిలో 450ºC వరకు వేడిచేస్తారు. మాగ్నసైట్ వియోగం చెంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్‌ను ఏర్పరుస్తుంది. 

                             

                                     
ఈ MgOను కార్బన్ చూర్ణంతో కలిపి క్లోరిన్ వాయువును పంపుతూ 1000º C వరకు వేడిచేయాలి. అప్పుడు అనార్ధ్ర MgCl2 ఏర్పడుతుంది. 

                   

                              
అనార్ధ్ర MgCl2 విద్యుత్ విశ్లేషణ:  అనార్ధ్ర MgCl2 కు NaCl, KCl కలుపుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల MgCl2 ద్రవీభవన స్థానం తగ్గి, వాహకత్వం పెరుగుతుంది. 

¤   ఇనుప తొట్టెలో ఈ MgCl2 ను తీసుకుంటారు. ఇనుప తొట్టె కాథోడ్‌గా పనిచేస్తుంది. 

¤   ఒక గ్రాఫైట్ కడ్డీని పోర్సిలిన్ గొట్టంలో పెట్టి MgCl2 లో ఉంచుతారు. గ్రాఫైట్ కడ్డీ ఆనోడ్‌గా పనిచేస్తుంది.

¤   ఇనుప తొట్టెను 700ºC వరకు వేడిచేసి విద్యుత్తును MgCl2 ద్వారా ప్రవహింపజేస్తారు. 

¤   విడుదలైన క్లోరిన్ వాయువు పోర్సిలిన్ గొట్టంలో ఉన్న రంధ్రం ద్వారా బయటకు వెలువడుతుంది. విద్యుత్ విశ్లేషణ జరిగినప్పుడు కింది చర్యలు జరుగుతాయి.

                               MgCl2      Mg2+ + 2Cl -

కాథోడ్ వద్ద చర్య:       Mg2+ + 2 e-      Mg 
ఆనోడ్ వద్ద చర్య:       2Cl -     Cl2  + 2e- 
                              MgCl2       Mg + Cl2 

        కాథోడ్ వద్ద ఏర్పడిన మెగ్నీషియం సాంద్రత తక్కువ కావడం వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్‌పైన తేలుతుంది. మెగ్నీషియం లోహం ఆక్సీకరణం చెందకుండా పై నుంచి కోల్ వాయువును పంపుతారు. తేలుతున్న మెగ్నిషియంను తెడ్డులతో తొలగిస్తారు. ఇది 99.9% శుద్ధంగా ఉంటుంది.

మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ విద్యుత్ క్షయకరణం 

                          


భాగములు: 1. ఇనుప తొట్టె       2. మెగ్నీషియం          3. గ్రాఫైట్ ఆనోడ్       
                 4. పోర్సిలిన్ గొట్టం   5. ఇనుప కాథోడ్        6 . కోల్ వాయువు                          7. క్లోరిన్               8. కోల్ వాయువు       9. గలన విద్యుత్ విశ్లేష్యం

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again