పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

December 19, 2014

పూర్వ చారిత్రక యుగం


        అనాది నుంచి ప్రజలు సుఖంగా జీవించడానికి చేసిన కృషి వివరణే చరిత్ర. తరతరాలుగా మానవుడు సాగించిన సమష్టి కృషికి మరో పేరు చరిత్ర. 100 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి ఏర్పడిందని విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ భూమిపై మానవుడి లాంటి జీవులు వారి పూర్వీకులు 20 నుంచి 30 లక్షల సంవత్సరాల కిందట నివసించేవారు. సుమారు 5 లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మానవుడు సాగించిన జీవితయాత్రను 'ఆదిమ చరిత్ర' అంటారు. పరిణామక్రమంలో మానవ సాంస్కృతికాభివృద్ధి చరిత్ర 10 వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రారంభమైంది. మొత్తం ప్రపంచ భౌతికాభివృద్ధిని వర్ణించడానికి 80 కి.మీ. కాగితాన్ని ఉపయోగిస్తే, దానిపై మానవ పరిణామ ప్రగతి కేవలం 10 సెం.మీ. మాత్రమే ఉంటుందని భావిస్తారు. ఇది ప్రపంచ వయోపరిణామంలోని 10 లక్షల విభాగంలో ఒకటిగా వర్ణించారు. ప్రపంచ మానవ చరిత్రను మూడు విభాగాలుగా అధ్యయనం చేయవచ్చు.

1) పూర్వ చారిత్రక యుగం (ఆదిమ చరిత్ర): పూర్వ చారిత్రక యుగానికి లిఖిత ఆధారాలు లేవు. దీన్ని ప్రీ హిస్టరీ అంటారు.

2) సంధి కాలపు చారిత్రక యుగం: దీన్ని ప్రోటో హిస్టరీ అంటారు. ఇది రెండు యుగాల మధ్య కాలం.

3) చారిత్రక యుగం (హిస్టారిక్ కాలం): దీనికి లిఖిత ఆధారాలున్నాయి.

                

¤ పూర్వ చారిత్రక యుగం గురించి తెలుసుకోవడానికి లిఖిత ఆధారాలు లేవు. ఆ చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడిన వాటిలో పురావస్తు, మానవ శాస్త్రాలు ముఖ్యమైనవి.

¤ చారిత్రక యుగాన్ని ప్రాచీన యుగం, మధ్య యుగం, ఆధునిక యుగం అని 3 విభాగాలుగా అధ్యయనం చేస్తారు. ఈ విభజన మానవ చరిత్రకు కూడా వర్తిస్తుంది.

¤ పురాతత్వవేత్తలు ప్రాచీన కాలంలో మానవుడు నివసించిన ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలను జరపడాన్ని 'ఉత్ఖాతనం' అంటారు. తవ్వకాలను గురించి తెలిపే శాస్త్రాన్ని పురావస్తు శాస్త్రమంటారు.

   ఉదా: ఈజిప్టులోని పిరమిడ్ల ఉత్ఖాతనాలు, అక్కడి ప్రాచీన నాగరికతా విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడ్డాయి.

¤ సింధు నాగరికత ఈజిప్ట్, మెసపటోమియా నాగరికతలు ఒకే కాలానికి చెందుతాయి (సమకాలీనమైనవి).

¤ మనరాష్ట్రంలోని నాగార్జునకొండ ప్రాంతాల్లో లభించిన ఉత్ఖాతనాలు క్రీ.శ. 3 వ శతాబ్దం నుంచి ఇక్ష్వాకుల కాలం నాటి నాగరికతను తెలుసుకోవడానికి తోడ్పడ్డాయి.

 మానవ శాస్త్రం 

    ఇది ప్రాచీన చరిత్ర రచనకు ఎంతగానో తోడ్పడతుంది. వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిపిన తవ్వకాల్లో వేలాది సంవత్సరాల క్రితం జీవించిన మానవుల అస్థిపంజరాలు, పుర్రెలు, ఎముకలు దంతాలు బయటపడ్డాయి. 

భూమి పైపొరల్లో లభించిన శిలాజాలు ప్రాచీన కాలం నాటి మానవులు ఉపయోగించిన పరికరాలు, పనిముట్లు ఆదిమ మానవ చరిత్రకు అతి విలువైన సాక్ష్యాధారాలు. రేడియో కార్బన్ల నిష్పత్తి కాల నిర్ణయానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.

 భూమిపై ప్రాణికోటి ఆవిర్భవం 
          ప్రపంచంలోని ప్రాణులన్నీ భూమిపై జీవిస్తాయి. భూమి సూర్యగోళం నుంచి విడిపోయి, గోళాకారంలో భూగ్రహంగా ఏర్పడింది. దీనిపై ఆవిర్భవించిన మొదటి ప్రాణి లార్వా. ఆ తర్వాత 'ప్లాజిలెట్ట' ఏర్పడింది. కాలక్రమంగా వృక్ష, జంతుజాలం, చివరగా మానవుడు ఆవిర్భవించాడు.

 మానవ జీవిత పరిణామ దశలు 

        మానవ జీవితంలో అస్ట్రోఫిథికస్, రామాఫిథికస్, హోమో ఎరక్టస్, నియాన్ డెర్తల్ అనే పరిణామ దశలున్నాయి. ఈ జీవులు మనిషి లాంటి ప్రాణులు. ఈ జీవులు క్రీ.పూ. 1,40,000- 4000కు పూర్వం జీవించి ఉండేవి.

       హోమోసెఫియన్స్ అనే తెగవారు ఆధునిక మానవుడికి సమీప పూర్వీకులు. వీరిని క్రోమాగ్నన్లు అని కూడా పిలిచారు. వీరు 20 వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఉండేవారు. వీరు గుహచిత్రాలను గీసేవారు. ఈ చిత్రాలు వారి అనుభవాలను తెలియజేసేవి. మానవుడి నాగరికత పరిణామ క్రమం రాతియుగంతో ఆరంభమైంది. రాతి యుగాన్ని 3 దశలుగా విభజించారు. అవి: పాతరాతి యుగం, మధ్యశిలాయుగం, కొత్తరాతి యుగం. 

పాతరాతి యుగం: పాతరాతి యుగం(క్రీ.పూ. 2,50,000- 10,000)లో మానవుడి ముఖ్య వృత్తి ఆహార సేకరణ. రాతితో పనిముట్లు తయారు చేశాడు. ఈ యుగాన్ని ఆంగ్లంలో 'పాలియో లిథిక్' యుగం అంటారు. పాలియో అంటే పాత, లిథిక్ అంటే రాయి అని అర్థం. ఈ యుగంలో మానవుడు గుహల్లో నివసించాడు. జంతువుల చర్మాలతో శరీరాన్ని కప్పుకున్నాడు. దేశదిమ్మరిగా జీవిస్తూ ఉండేవాడు. తన అనుభవాలను బొమ్మల రూపంలో చిత్రించేవాడు. ఈ యుగానికి చెందిన ప్రదేశాలు మధ్యప్రదేశ్‌లోని బింబేల్కా, పంజాబ్‌లోని సోన్‌నదిలోయ, ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని భేలాన్ ప్రాంతాల్లో బయల్పడ్డాయి.

మధ్యశిలా యుగం: పాతరాతి యుగానికి కొత్తరాతి యుగానికి మధ్య ఉన్న కాలాన్ని మధ్యశిలా యుగం (క్రీ.పూ. 8000 - 6000) అంటారు. ఈ యుగంలో వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరిగింది. ఆలోచన, విచక్షణా జ్ఞానం పెరిగింది. మానవుడు నిప్పును ఉపయోగించడం తెలుసుకున్నాడు. ఈ కాలానికి చెందిన మానవులు చిన్న సామాజిక వర్గాల్లో నివసించారు. ఫలితంగా సాంఘిక సంబంధాలు బలపడ్డాయి, సాంఘిక నిబంధనలు ఏర్పడ్డాయి. ఆంగ్లంలో ఈ యుగాన్ని మీయోలిథిక్ యుగం అంటారు. మీయో అంటే మధ్య, లిథిక్ అంటే రాయి అని అర్థం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గోదావరి లోయ, బీహార్‌లో బీర్టార్‌పూర్ మొదలైన ప్రాంతాల్లో ఈ కాలానికి చెందిన అవశేషాలు బయటపడ్డాయి.

కొత్త రాతి యుగం: కొత్తరాతి యుగాన్నే (క్రీ.పూ. 6000 - 1000) 'నవీనయుగం' అంటారు. నవీన యుగాన్ని ఆంగ్లంలో నియో లిథిక్ యుగం అంటారు. నియో అంటే కొత్త, లిథిక్ అంటే రాయి అని అర్థం. ఈ యుగంలో పరికరాలు, పనిముట్ల నాణ్యత పెరిగింది. మానవుడు ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేశాడు. వ్యవసాయం పశుపోషణ చేపట్టారు. చక్రాన్ని కనుక్కున్నారు. మట్టి కుండలను కాల్చడం ఆరంభించారు. ఇది రసాయనిక శాస్త్ర అధ్యయానికి తొలిమెట్టు. 

చేనేత కళ ఆరంభం భౌతిక శాస్త్రాభ్యాసానికి పునాది వేసింది. పత్తి పంటను పండించడం వృక్ష శాస్త్రాభ్యాసానికి దారితీసింది. వస్తుమార్పిడి పద్ధతి వ్యాపార వాణిజ్యాలకు మార్గదర్శకమైంది. చక్రం ఆవిష్కరణ వల్ల ఉత్పత్తి, వాణిజ్య రంగాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయి. పూజారులను దేవతలు, మానవులకు మధ్యవర్తులుగా భావించారు. నవీన శిలాయుగానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు టెక్కలి కోట, మస్కీ, సింగనకల్లు, ఉట్నూరు మొదలైన ప్రాంతాల్లో లభించాయి.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again