పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

December 30, 2014

ద్రావణాలు


           రెండు లేదా రెండు కన్నా ఎక్కువ అనుఘటకాల సజాతీయ మిశ్రమాన్ని ద్రావణం అందురు. ఉదాహరణకున నీటిలో ఉప్పు కరుగుతుంది. దీనిని ఉప్పునీటి ద్రావణం (బ్రైన్ ద్రావణం) అందురు. ఈ ద్రావణంలో యే భాగం తీసుకున్నా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అందువలన దీనిని ద్రావణం అంటారు. నీటిలో ఇసుక వేసినట్లయితే అవి కరుగవు. అది విజాతీయ మిశ్రమం అందువల్ల అది ద్రావణం కాదు. ద్రావణం లోని అనుఘటకాలను వడపోత వంటి పద్ధతుల ద్వారా వేరు చేయలేము.

             ఏవైనా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాల కలయిక వల్ల మిశ్రమం ఏర్పడుతుంది. కొన్ని మిశ్రమాల్లో ఉన్న పదార్థాలను (ఘటకాలను) వేరు చేయగలం. వీటిని విజాతీయ మిశ్రమాలు అంటారు. 
ఉదా: ఇసుక, నీరు, 

             కొన్ని మిశ్రమాల్లో ఉన్న పదార్థాలను వేరుచేయలేం. ఇలాంటి వాటిని సజాతీయ మిశ్రమాలు అంటారు. 
ఉదా: పంచదార, నీరు. 

         ద్రావణంలోని ఏ భాగం కైనా స్నిగ్ధత,వక్రీభవన గుణకం వంటి అంశాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి.

             సజాతీయ మిశ్రమంలో ఏ భాగాన్ని పరిశీలించినా దాని ధర్మాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. 

వివరణ 
ద్రావణం: రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఘటకాల సజాతీయ మిశ్రమాన్ని ద్రావణం అంటారు. ద్రావణంలో ఉన్న ఘటకాల్లో సాపేక్షంగా తక్కువ పరిమాణం ఉన్న ఘటకాన్ని ద్రావితం అని, సాపేక్షంగా ఎక్కువ పరిమాణం ఉన్న ఘటకాన్ని ద్రావణి అని అంటారు.

                                        

                                        ద్రావితం +  ద్రావణి  =  ద్రావణం 
                                       (చక్కెర)       (నీరు)     (చక్కెర ద్రావణం) 

నీరు ద్రావణిగా ఉన్న ద్రావణాలను జల ద్రావణాలు అంటారు. 
                        ఉదా:  ఉప్పు + నీరు = ఉప్పుద్రావణం 

ఆల్కహాల్ ద్రావణిగా ఉన్న ద్రావణాలను ఆల్కహాలిక్ ద్రావణాలు అంటారు. 
                        ఉదా:  అయోడిన్ + ఆల్కహాల్ = టింక్చర్ అయోడిన్ 

ద్రావణాలు - రకాలు
        ఘన, ద్రవ, వాయు పదార్థాల్లో దేనినైనా ద్రావితం, ద్రావణిగా ఉపయోగించవచ్చు. ద్రావితం భౌతిక స్థితిని బట్టి ద్రావణాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. 
అవి 
(1) వాయు ద్రావణాలు: వాయు పదార్థం ద్రావణిగా ఉన్న ద్రావణాలు. 

                                   ¤ వాయువులో వాయువు: ఉదా: గాలిలో ఆక్సిజన్ 

                                   ¤ వాయువులో ద్రవం: ఉదా: గాలిలో నీటి ఆవిరి 

                                   ¤ వాయువులో ఘనం: ఉదా: గాలిలో కర్పూరం 

(2) ద్రవ ద్రావణాలు:  ద్రవ పదార్థం ద్రావణిగా ఉన్న ద్రావణాలు. 

                                   ¤ ద్రవంలో వాయువు: ఉదా: నీటిలో CO2 

                                   ¤  ద్రవంలో ద్రవం: ఉదా: నీటిలో ఆల్కహాల్ 

                                   ¤  ద్రవంలో ఘనం: ఉదా: నీటిలో చక్కెర 

(3)  ఘన ద్రావణాలు:  ఘన పదార్థం ద్రావణిగా ఉన్న ద్రావణాలు 

                                   ¤  ఘనంలో వాయువు:  లోహాల్లో H2 

                                   ¤  ఘనంలో ద్రవం:  బంగారంలో పాదరసం 

                                  ¤  ఘనంలో ఘనం: మిశ్రమ లోహాలు అంటే ఇత్తడి (రాగి + జింకు), కంచు (రాగి + తగరం), స్టెయిన్ లెస్ స్టీలు (Fe + Cr + Ni) 

ద్రావితం, ద్రావణిల భౌతిక స్థితి, ద్రావిత పరిమాణాన్ని బట్టి ద్రావణాలను సంతృప్త, అసంతృప్త, అతి సంతృప్త ద్రావణాలుగా విభజించవచ్చు.

అసంతృప్త ద్రావణం : ఒక ద్రావణంలో ద్రావిత పరిమాణం దాని ద్రావణీయత కంటే తక్కువ అయితే ఆ ద్రావణాన్ని అసంతృప్త ద్రావణం అందురు.ఉదాహరణకు నీరు,సుక్రోజ్ ద్రావణంలో సుక్రోజ్ ద్రావణీయత 68.89 గ్రాములు. అనగా 100 గ్రాముల ద్రావణంలో 68.89 గ్రాములు సుక్రోజ్ మాత్రమే కరుగును. 68.89 గ్రాముల సుక్రోజ్ కంటే తక్కువ కరిగిఉంటే ఆ ద్రావణం అసంతృప్త ద్రావణం అవుతుంది

సంతృప్త ద్రావణం : ఒక ద్రావణంలో ద్రావిత పరిమాణం దాని ద్రావణీయత తో సమానంగా ఉంటే ఆ ద్రావణాన్ని సంతృప్త ద్రావణం అందురు. ఉదాహరణకు నీరు,సుక్రోజ్ ద్రావణంలో సుక్రోజ్ ద్రావణీయత 68.89 గ్రాములు. అనగా 100 గ్రాముల ద్రావణంలో 68.89 గ్రాములు కరుగును. 68.89 గ్రాముల సుక్రోజ్ మాత్రమే కరిగిఉంటే ఆ ద్రావణం సంతృప్త ద్రావణం అవుతుంది

అతి సంతృప్త ద్రావణం: ఒక ద్రావణంలో ద్రావిత పరిమాణం దాని ద్రావణీయత కంటే ఎక్కువ అయితే ఆ ద్రావణాన్ని అతి సంతృప్త ద్రావణం అందురు. ఉదాహరణకు నీరు,సుక్రోజ్ ద్రావణంలో సుక్రోజ్ ద్రావణీయత 68.89 గ్రాములు. అనగా 100 గ్రాముల ద్రావణంలో 68.89 గ్రాములు కరుగును. 68.89 గ్రాముల సుక్రోజ్ కంటే ఎక్కువ కరిగిఉంటే ఆ ద్రావణం అతి సంతృప్త ద్రావణం అవుతుంది.

ద్రావణీయత: స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద 100 గ్రా. ద్రావణిలో కరిగే ద్రావిత భారాన్ని ద్రావణీయత అంటారు. ద్రావణీయత రెండు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది


¤ ద్రావిత, ద్రావణిల స్వభావం: ధ్రువ పదార్థాలు ధ్రువ ద్రావణుల్లో, అధ్రువ పదార్థాలు అధ్రువ ద్రావణుల్లో కరుగుతాయి. 

      ఉదా:  కాపర్ సల్ఫేట్    +    నీరు                   కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణం 
              (ధ్రువ ద్రావితం)      (ధ్రువద్రావణి)          (నీలి రంగు ద్రావణం) 

కాపర్ సల్ఫేట్ (ధ్రువ),   కిరోసిన్‌లో (అధ్రువ) కరగదు.

ఉదా:  నాఫ్తలిన్ (అధ్రువ), కిరోసిన్‌లో (అధ్రువ) కరుగుతుంది. కానీ నాఫ్తలిన్ (అధ్రువ) నీటిలో (ధ్రువ) కరగదు. 

ఒక ధ్రువ ద్రావితాన్ని అధ్రువ ద్రావణికి కలిపినా లేదా ఒక అధ్రువ ద్రావతాన్ని ధ్రువ ద్రావణికి కలిపినా ద్రావణం ఏర్పడదు. ఆ ద్రావణాల ద్రావణీయత శూన్యం. దీనినే 'Like Dissolves in Like' అంటారు. 

(2) ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం: సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ద్రావణీయత పెరుగుతుంది. 
                                    ఉదా: NaNO3,  KNO3 

NaCl ద్రావణీయత ఉష్ణోగ్రతతో మారదు. 

సీరస్ సల్ఫేట్ ద్రావణీయత ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే తగ్గుతుంది. 

ద్రావణపు గాఢత: ఒక ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావిత పరిమాణాన్ని తెలియజేసేది ఆ ద్రావణం గాఢత. ఒక ద్రావణం గాఢతను వివిధ రకాలుగా సూచించవచ్చు. 

(i) భారశాతం (W%): 100 గ్రా. ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావిత భారాన్ని (గ్రాముల్లో) భారశాతం అంటారు. దీనికి ప్రమాణాలు లేవు. 

             ద్రావణం భారం  =  ద్రావిత భారం (w) +  ద్రావణి భారం (W) 
                        
(ii) ఘనపరిమాణ శాతం (v%): 100 మి.లీ. ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావిత ఘనపరిమాణాన్ని (మి.లీ.లలో) ఆ ద్రావణపు ఘనపరిమాణ శాతం అంటారు. దీనికి ప్రమాణాలు లేవు.

ద్రావణపు ఘనపరిమాణం = ద్రావిత ఘ.ప. (v) + ద్రావణం ఘ.ప. (V) 

             
(iii) మోల్ భాగం: ద్రావణంలో ఉన్న ఘటక మోల్‌ల సంఖ్యకు, ద్రావణంలో ఉన్న మొత్తం మోల్ సంఖ్యలకు ఉన్న నిష్పత్తిని మోల్ భాగం అంటారు. 

                            ద్రావిత మోల్‌ల సంఖ్య =  n1 

                            ద్రావణి మోల్‌ల సంఖ్య =  n2 

                            ద్రావణంలోని మొత్తం మోల్‌ల సంఖ్య =  n1 + n2

                           
                             Xn1  + Xn2  =  1  (మోల్ భాగానికి ప్రమాణాలు లేవు)

(iv) మొలారిటీ: ఒక లీటరు ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావితపు మోల్‌ల సంఖ్యను మొలారిటీ అంటారు. 
                 
ఉష్ణోగ్రతతో పాటు ఘనపరిమాణం మారుతుంది. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రతను బట్టి ఒక ద్రావణం మొలారిటీ మారుతుంది. మొలారిటీ ప్రమాణాలు మోల్.లీటర్-1

నీటిలో పదార్థాల అయనీకరణం: అన్ని లోహాలు విద్యుద్వాహకాలే. కాగితం, చెక్క, రబ్బరు లాంటివి అవిద్యుద్వాహకాలు. ఒక ద్రావణం ద్వారా విద్యుత్తు ప్రవహించాలంటే ద్రావణంలో అయాన్‌లు ఉండాలి. పదార్థాలు కరిగి అయాన్‌లుగా మారే ప్రక్రియనే అయనీకరణం అంటారు. 
                                        
 కొన్ని పదార్థాలు, నీటిలో కరిగి పూర్తిగా అయనీకరణం చెందుతాయి. వీటిని బలమైన విద్యుద్విశ్లేష్యాలు అంటారు. ఈ ద్రావణాల నుంచి విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది.

ఉదా: NaCl, KCl, NaNO3, NaOH  etc. 

కొన్ని పదార్థాలు, నీటిలో కరిగి పాక్షికంగా అయనీకరణం చెందుతాయి. వాటిని బలహీన విద్యుద్విశ్లేష్యాలు అంటారు.   

ఉదా: CH3COOH, NH4OH 

కొన్ని పదార్థాలు నీటిలో కరుగుతాయి. కానీ అయనీకరణం చెందవు. వాటిని అవిద్యుత్‌విశ్లేష్యాలు అంటారు.

ఉదా: గ్లూకోజ్, సూక్రోజ్.

ఆదర్శ ద్రావణాల లక్షణాలు
✿  ద్రావణం విలీనమై ఉండాలి.
✿  ద్రావితం బాష్పశీలం కాకూడదు.
✿ ద్రావితం,ద్రవణం అణువుల మధ్య పరస్పర చర్యలు జరుగకూడదు. అలాగే ద్రావణి అణువుల మధ్య పరస్పర చర్య జరుగకూడదు.
✿ ద్రావితం అణువులకు, ద్రావణి అణువులకు మధ్య పరస్పర చర్య జరుగకూడదు.

ద్రావణీయతను ప్రభావితం చేసే ఆంశాలు
1. ద్రావణి ద్రావిత స్వభావం
2. ఉష్ణోగ్రత

ధృవ ద్రావితం:  ధృవ ద్రావణి లో కరుగుతుంది. ఉదాహరణకు నీరు ధృవ ద్రావణి. నీటిలో ధృవ ద్రావితాలైన సోడియం క్లోరైడ్ (తినే ఉప్పు), కాపర్ సల్పేట్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్(చినాల రంగు) వంటి వి కరుగుతాయి. కాని అధృవ ద్రావితాలైన కిరోసిన్,నాప్తలీన్, బెంజీన్ వంటి వి కరుగవు.

అధృవ ద్రావితం: అధృవ ద్రావణి లో కరుగుతుంది. ఉదాహరణకు నాప్తలీన గోళీలు అధృవ పదార్థము. ఇది అధృవ ద్రావితాలైన కిరోసిన్, పెట్రోలు వంటి ధృవ ద్రావణులలో కరుగుతుంది. కాని నీరు వంటి ధృవ ద్రావణిలో కరుగదు.

        కొన్ని ద్రావణముల ద్రావణీయత ఉష్ణోగ్రత పెంచినపుడు పెరుగు తోంది. ఉదాహరణకు 100 గ్రాముల నీటిలో 68.89 గ్రాముల పంచదార మాత్రమే కరుగుతుంది. ఇంకనూ ఎక్కు వ పంచదార కలిపినట్లైతే హెచ్చుగా కలిపిన పంచదార పాత్ర అడుగున అవక్షేపం గా మిగిలిపోవును. ఈ హెచ్చుగా గల ద్రావితాన్ని కూడా కరిగించాలి అనుకుంటే ఆ ద్రావణాన్ని వేడిచేయాలి. అపుడు ఆ ద్రావణం అతి సంతృప్త ద్రావణం గా మారుతుంది. మరల గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చినపుడు హెచ్చుగా గల పంచదార పాత్ర గోడలకు అంటుకొని ఉండిపోతుంది.


    కొన్ని ద్రావణముల ద్రావణీయత ఉష్ణోగ్రత పెంచినా లేదా తగ్గించినా మారదు. ఉదా: ఉప్పు నీటి ద్రావణం తీసుకుంటే 100 గ్రాముల నీరు 36.3 గ్రాముల ఉప్పును మాత్రమే కరిగించుగకోగలదు. దీని ద్రావణీయత ఉష్ణోగ్రత పెంచినా లేదా తగ్గించినా మారదు. స్థిరంగా ఉంటుంది.

కొన్ని ద్రావణముల ద్రావణీయత ఉష్ణోగ్రత పెంచినట్లయిన తగ్గుతుంది. ఉష్ణోగ్రత తగ్గించినట్లయిన పెరుగుతుంది. ఉదా: సీరస్ సల్ఫేట్.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again