పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

December 14, 2014

భౌతిక శాస్త్రం Physics in Telugu


* స్టాయికియోమెట్రి - వివరణ


* సరళయంత్రాలు


* మితులు - మితి సమీకరణాలు


* విద్యుత్ ప్రవాహం - వివరణ


* సహజ దృగ్విషయాలు-కాంతి


* అయస్కాంతత్వం - ధర్మాలు - రకాలు


* యంత్రాలు - పనిముట్లు రకాలు


* శక్తి రకాలు


* క్షారమృత్తిక లోహాలు - ధర్మాలు - ఉపయోగాలు


* కొలతలు - వెర్నియర్ కాలిపర్స్ - స్క్రూగేజ్


* సల్ఫర్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు


* సముద్రాల లవణీయత


* విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం - వివరణఉష్ణగతికశాస్త్రం లెక్కలు

ధ్వని

గురుత్వ త్వరణం 


కాంతి 


ప్రమణాలు-కొలతలు 


శాస్త్రవేత్తలు-పరిశోధనలు 


ఉష్ణం 


విద్యుత్ 


యాంత్రిక శాస్త్రం 


మన విశ్వం

కాంతి

భౌతిక రాశులు - ప్రమాణాలు  

ధ్వని బిట్స్


అయస్కాంతత్వం బిట్స్

యాంత్రిక శాస్త్రం బిట్స్

విద్యుత్ బిట్స్

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again