పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

January 28, 2015

భూగోళం పై లోతైన ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది ? ఆ ప్రదేశం పేరు ఏమి ?

ఫసిఫిక్    మహా    సముద్రంలోని     పల్లపు    ప్రాంతాలలో    ఒకటైన 
      "మెరియానా ట్రెంచ్" చాలా లోతైనది. 


ఈ మహాసముద్రం పశ్చిమ భాగంలో, మెరియానా దీవులకు తూర్పు దిక్కున మరొక విశాలమైన పల్లపు ప్రాంతం ఉంది. ఇది ఎంత విశాలంగా ఉంటుందంటే, పొడవు 1554 మైళ్లు, వెడల్పు 44 మైళ్ళు.


సరిగ్గా ఈ పల్లపు ప్రాంతం నైరుతీ దిశ అగ్రభాగంలో ప్రపంచపు అతి లోతైన ప్రదేశం ఉంది. దీనినే "ఛాలెంజర్ డీప్" అని అంటారు. ఇదే మన భూగోళపు అతి లోతైన ప్రదేశం. 


ఇది సముద్ర ఉపరితలం నుంచి సుమారు 7 మైళ్ల లోతులో ఉంటుంది. అయితే, ఈ ఛాలెంజర్ డీప్ గురించి తెలుసుకున్న విషయాలు తాలా తక్కువేననీ, తెలియాల్సింది చాలా ఉందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again