పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

January 30, 2015

ఉపగ్రహాలను ఆకాశంలో వదిలితే జారి భూమ్మీద పడవా? ఎందుకు పడవు ?

ఆకాశంపైకి పోయే కొద్దీ వస్తువులను కిందకి ఆకర్షించే శక్తి భూమికి తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆకర్షణ శక్తిని బట్టి భూమి చుట్టూ కక్ష్యలు అంటే తిరిగే మార్గాలు! అంటే కక్ష్యలో ఒక వస్తువును వదిలితే భూమి ఆకర్షణకులోనై భూమ్మీద పడకుండా భూమి చుట్టూ వేగంగా తిరుగుతూ ఆ వస్తువు తప్పించుకుంటూ ఉంటుంది. భూమి నుంచి ఈ కక్ష్యల ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ అందులో వదలిన వస్తువు వేగం తగ్గుతూ ఉంటుంది. రాకెట్ల ద్వారా ఉపగ్రహాలను ఈ కక్ష్యల్లో వదులుతారు. ఉపగ్రహం ఒక రోజులో ఎక్కువసార్లు భూమి చుట్టూ తిరగాలంటే దగ్గరి కక్ష్యలో తక్కువసార్లు తిరగాలంటే దూరమున్న కక్ష్యలో ప్రవేశపెడతారు. ఏకక్ష్యలో ఉన్నా... ఉపగ్రహాలు అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి. భూమ్మీదకు జారిపడే ప్రస్తకే లేదు.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again