పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

January 20, 2015

వేగంగా నడిచే పక్షి ఏదో మీకు తెలుసా ? తెలివైన జంతువు ఏదో మీకు తెలుసా ?

కొన్ని ముఖ్యమైన పక్షులు

అతిపెద్ద పక్షి - ఆస్ట్రిచ్ (నిప్పుకోడి)

అతి చిన్నపక్షి - హమ్మింగ్ బర్డ్ 

వేగంగా నడిచే పక్షి - ఆస్ట్రిచ్ ఏదో మీకు తెలుసా 

వేగంగా ఎగిరే పక్షి - స్విఫ్ట్

వెనుకకు ఎగిరే పక్షి - హమ్మింగ్ బర్డ్ 

భారతదేశ జాతీయ పక్షి - నెమలి (పావో క్రిస్పేటస్)

యూఎస్‌ఏ జాతీయ పక్షి - ఈగల్


జంతువులు వాటి గర్బావధి కాలాలు 

ఏనుగు-660 రోజులు (అత్యధిక గర్భావధి కాలం)

గుర్రం - 330 రోజులు

ఆవు, మనిషి- 270 రోజులు

గొర్రెలు, మేకలు - 150 రోజులు

పిల్లి, కుక్క - 60 నుంచి 70 రోజులు

కుందేలు - 30 రోజులు

ఎలుక - 21 రోజులు

అపోసం-12 రోజులు (అత్యల్ప గర్భావధి కాలం)


మరికొన్ని విశేషాలు 

జంతురాజ్యంలో అతిపెద్ద జంతువు - నీలితిమింగలం

నేలపైన అతిపెద్ద జంతువు - ఏనుగు

అతి వేగంగా పరుగెత్తే జంతువు - చిరుత

నెమ్మదిగా నడిచే జంతువు - స్లాట్

జాతీయ జంతువు - పులి

ఎత్తైన జంతువు -  జిరాఫి 

తెలివైన జంతువు - మనిషి

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again