పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

January 06, 2015

విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం - వివరణ
      సూర్యుడి కాంతిని పట్టకం ద్వారా పంపినప్పుడు అది వక్రీభవనం చెంది వర్ణ విశ్లేషణ జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఏడు రంగులు (VIBGYOR) ఒక సముదాయంగా ఏర్పడతాయి. ఈవిధంగా ఏర్పడిన రంగులు (లేదా) తరంగ దైర్ఘ్యాలు (లేదా) పౌనఃపున్యాల సముదాయాన్ని 'వర్ణపటం' అంటారు. వర్ణపటాలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే 'స్పెక్ట్రోస్కోపి'. అధ్యయనానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని 'స్ప్రెక్టోస్కోప్'  అంటారు.

               
విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం: ఏదైనా ఒక వర్ణపటం, విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం కావడానికి కింది లక్షణాలుండాలి.

             

¤ విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు ఒకదానితో మరోటి లంబ దిశలో కంపిస్తున్న విద్యుత్‌క్షేత్రం , అయస్కాంత క్షేత్రాలను   కలిగి ఉంటాయి.

¤ ఈ విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలు, కాంతి ప్రసరించే దిశకు లంబకోణంలో కంపిస్తుంటాయి.

¤ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలన్నింటికీ తిర్యక్ తరంగ లక్షణాలుంటాయి.

¤ శూన్యంలో విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలన్నీ కాంతి వేగంతో సమానంగా ప్రయాణిస్తాయి.

అంటే C =  మీ./సె.

 విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం - రకాలు
 విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటాలు 7 రకాలు. అవి: 
1) దృగ్గోచర వర్ణపటం 
2) పరారుణ వర్ణపటం 
3) మైక్రో తరంగాలు 
4) రేడియో తరంగాలు 
5) అతినీలలోహిత వర్ణపటం 
6) X-కిరణాలు 
7) -కిరణాలు (గామా కిరణాలు)

                 

      ఈ వర్గీకరణ వాటి తరంగ దైర్ఘ్య ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్నది.ఈ ధర్మం ప్రకారం వివిధ వికిరణాలు వర్గీకరింపబడతాయి. ఒక విధంగా ఈ వర్గీకరణ ఖచ్చితమైనదైనా, వాస్తవంగా ప్రక్క,ప్రక్క వికిరణాల మధ్య ఆధ్యారోపణం జరుగుతుంది. 

     X-కిరణాల మరియు గామా కిరణాల మధ్య విభజన వాటి జనకం పై ఆధారపడి ఉంటుంది.: కేంద్రక విఘటనం నుండి లేదా ఇతర కెంద్రక మరియు ఉప కేంద్రక కణాల విధానము లో ఉత్పత్తి అయిన ఫోటాన్లు ఎలక్ట్రాన్ల పరివర్తనలో అధిక శక్తిగల అంతర పరమాణు ఎలక్ట్రాన్ల మూలముగా ఎల్లపుడూ గామా కిరణములతో పాటు X-కిరణాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

      సాధారణంగా కేంద్రక పరివర్తనలు ఎలక్ట్రాన్ల పరివర్తనల కన్నా చాలా శక్తి వంతంగా ఉంటాయి. అందువల్ల గామా కిరణాలు X- కిరణాల కన్నా శక్తివంతమైనవి. కాని పరిమితులకు మాత్రమే. ఎలక్ట్రాన్ల పరివర్తన ను విశ్లేషించినపుడు అస్థిర మీసాన్(ఎలక్ట్రాన్ కన్నా 200 రెట్లు ద్రవ్యరాశి గల కణం)లు కలిగిన పరమాణు పరివర్తన కూడా X-కిరణాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని తెలుస్తుంది.కానీ వాటి శక్తి హెచ్చుగా ఉండవచ్చు

విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం అతి తక్కువ పౌనఃపున్యము గల నవీన రేదియో సమాచార వ్యవస్థ నుండి తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం గల గామా కిరనాల వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి. యివి కొన్ని వెల కిలోమీటర్లు తరంగదైర్ఘ్యం నుండి ఒక పరమాణువు లో అతి చిన్న భాగం పరిమాణం వరకు విస్తరించి యున్నాయి.వీటిలో అతి ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యాల అవథి విశ్వం పరిమాణమంత ఉంటె అతి తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యాల అవథి ప్లాంక్ దైర్ఘ్యం లో అతి చిన్న భాగం వరకు ఉంటుంది, ఈ విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం అవిచ్ఛిన్నంగా అనంతం వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది.

        ఈ విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటాలకు పైన పేర్కొన్న ఉమ్మడి లక్షణాలున్న కారణంగా, వీటిని గుర్తించడానికి వాటి తరంగ దైర్ఘ్యాలు, అవి ఉత్పత్తయ్యే విధానాల ఆధారంగా విభజించారు. పట్టిక I లో చూడవచ్చు.
విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం కనుగొను చరిత్ర

చరిత్ర ప్రకారం, కాంతి అనునది విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం లో తెలిసిన భాగము. పురాతన గ్రీకు శాస్త్రవేత్తలు కాంతి ఋజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుందని మరియు వాటి ధర్మాలైన పరావర్తనం, వక్రీభవనం లను అధ్యయనం చేశారు. ఈ సిద్ధాంతాలు కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగినప్పటికీ 16వ మరియు 17 వ శతాబ్దాలలో కాంతికి కణ మరియు తరంగ స్వభావం కలదని అనేక సిద్ధాంతములు వెలువడినవి.

కాంతి కాకుండా మిగిలిన విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు క్రీ.శ 1800 సం. లో విల్లియం హెర్షెల్ అనే శాస్త్రవేత్త పరారుణ వికిరణాలు కనుగొనుటలో మొట్టమొదట తెలిసినవి. ఆయన గాజు పట్టకం నుండి వెలువదిన వర్ణపటంలో వివిధ రంగుల యొక్క ఉష్ణోగ్రతలను అధ్యయనం చేశాడు.అతడు ఎరుపు రంగు తర్వాత హెచ్చు ఉష్ణోగ్రతలను గమనించాడు.ఎరుపు రంగు తర్వాత కాంతి రంగులు కనిపించనప్పటికీ ఈ ఉష్ణోగ్రతా మార్పు రావటానికి కారణం "కెలోరిఫిక్ కిరణాలు" అని సైద్ధాంతీకరించాడు. ఆ తర్వాత సంవత్సరం జోహన్న్ రిట్టెర్ అనే శాస్త్రవేత్త పట్టకం నుంది వెలువడిన వర్ణపటంలో ఊదా రంగు ముందు కూడా కిరణాలు ఉన్నాయని గననించి వాటికి "రసాయన కిరణాలు" అని నామకరణం చేశాడు.(కొన్ని రసాయన చర్యల ద్వారా కంటికి కనబడని కిరణాలు ) ఈ కిరణాలు కంటికి కనిపించే ఊదారంగు వలె ఉన్నయని తెలియ జేసి తర్వాత వాటికి అతినీలలోహిత వికిరణాలు అని పేరు పెట్టాడు.

మొట్టమొదట 1845 లో విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు అనెవి విద్యుదయస్కాంతం తో ముడిపడి ఉందని మైకేల్ ఫెరడే అనే శాస్త్రవేత్త తాను ధృవిత కాంతి ఒక పారదర్శకమైన పదార్థం గుండా పంపినపుడు అయస్కాంత క్షేత్రము యేర్పడుటను గమనించి తెలియజేశాడు. 1860 లో మాక్స్‌వెల్ అనే శాస్త్రవేత్త విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క నాలుగు పాక్షిక అవకలన సమీకరణములు(మాక్స్‌వెల్ సమీకరణములు) అభివృద్ధి చేసిరి. అందులో రెందు సమీకరణములు అయస్కాంత క్షేత్రంలో తరంగాల ప్రవర్తన మరియు తరంగాల అవకాశం గూర్చి వివరిస్తాయి. ఈ సైద్ధాంతిక తరంగాల వేగంగూర్చి విశ్లేషించి మాక్స్ వెల్ అవి కాంగి వేగంతో ప్రయాణిస్తాయని ప్రతిపాదించాడు. ఈ సిద్ధాంతం ఆధారంగా కాంతి కూడా విద్యుదయస్కాంత తరంగమని నిరూపితమైంది.

మక్స్ వెల్ సమీకరణములు కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న వివిధ పౌనః పున్యాలు గల విద్యుదయస్కాంత తరంగాల ను వివరిస్తుంది. ఇది విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి మొదటి ప్రతిపాదన అయినది.ఒక విధమైన సాధారణ విద్యుత్ వలయంలో కంపుస్తున్న ఆవేశాలు నుండి పరారుణ వికిరణాల కంటె తక్కువ పౌనః పున్యంగల తరంగాలు వెలువడుతున్నట్లు మాక్స్ వెల్ సైద్ధాంతీకరించాడు.మాక్స్ వెల్ సమీకరణములు నిరూపించుటకు మరియు ఆ విధమైన తక్కువ పౌనఃపున్యం గల వికిరణాలను తెలుసుకొనుటకు 1886 కీ హెన్రిచ్ హెర్ట్జ్ ప్రస్తుతం మనం పిలువబడుచున్న రేడియో తరంగాలు ను తయారుచేసే మరియు గుర్తించే పరికరాన్ని కనుగొన్నాడు. హెర్ట్జ్ ఈ తరంగాలు కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తాయని నిరూపించాడు. ఈ క్రొత్త వికిరణాలు వివిధ బంధాకాలతో కూడిన యానకంలో కాంతి వలె పరావర్తనం మరియు వక్రీభవనం చెంతుతున్నట్లు విశదీకరించాడు. ఉదాహరణకు చెట్ల రెసిన్ తో చేయబడిన ఒక కటకాన్ని ఉపయోగించి అందుగుండా విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలను పంప గలిగాడు. తర్వాత ప్రయోగంలో హెర్ట్జ్ మైక్రో తరంగాల యొక్క ఉత్పత్తి మరియు వాటి లక్షణాలను తెలుసుకోగలిగాడు. ఈ క్రొత్త తగంగాలు టెలిగ్రాఫ్ మరియు రేడియో ఆవిష్కరణలు చేయటంలో మార్గం సుగమం చేశాయి.

1895 లో విల్హేల్మ్ కన్రాడ్ రాంట్జెన్ అధిక విద్యుత్ వోల్టేజీని ఉత్సర్గనాళం గుండా పంపే ప్రయోగంలో క్రొత్త రకమైన వికిరణాలు ఉద్గారమవ్వటాన్ని గుర్తించాడు. ఈ కిరణాలకు X-కిరణాలు అని నామకరణం చేశాడు. ఈ కిరణాలు పనిషి శరీరం గుండా ప్రయాణిస్తాయి మరియు సాంద్రతర యానకం అయిన ఎముకల గుండా ప్రయాణించవు. అందువల్ల ఈ కిరణాలను వైద్య రంగంలో రేడియో గ్రఫీ (రోగమును గుర్తించుట) నందు ఉపయోగిస్తారు.

విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం లో చివరి స్థానంలో గామా కిరణాలు చేరినవి. వీటిని 1900 లో పాల్ విల్లార్డ్ అనే శాస్త్రవేత్త రేడియో ధార్మిక పదార్థం అయిన రేడియం నుండి ఉద్గారమైన వికిరణాలను అధ్యయనం చేయునపుడు ఆల్ఫా,బీటా కిరణాలతో పాటు వెలువడే ఒక క్రొత్త రకమైన వికిరణాలను గుర్తించాడు.అవి ఆల్ఫా, బీటా కిరణాల కంటె చొచ్చుకుపోయే సామర్థ్యం అధికంగా కలిగియున్నాయనై గుర్తించాడు. 1910 లో బ్రిటిష్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయిన విల్లియం హెన్రీ బ్రాగ్ గామా కిరణములు విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను నిర్దారించాడు.అవి కణాలు కాదని వికిరణాలని తెలియజేశాడు. 1914 లో ఎర్నెస్ట్ రూథర్‌ఫోర్డ్(1903 లో ఆల్ఫా,బీటా కిరణాలకు విభిన్నంగా గల ఈ కిరణాలకు గామా కిరణాలని నామకరణం చేశాడు) మరియు ఎడ్వర్డ్ ఆండ్రాడ్ వాటి తరంగదైర్ఘ్యం విలువను కొలిచి ఈ వికిరణాలు X-కిరణాలు కంటె తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం కలిగి ఎక్కువ పౌనః పున్యం కలిగి యున్నాయని నిరూపించారు.


రేడియో ఖగోళశాస్త్రం
        రేడియో తరంగాలు గ్రహాంతరాల నుంచి కూడా ప్రసరిస్తుంటాయి. గ్రహాంతర రేడియో ఉద్గారాల నుంచి పట చిత్రనం చేయడాన్ని రేడియో ఖగోళశాస్త్రం అంటారు. దృశ్యమాన దూరదర్శనులతో(ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్) కనుక్కోని విషయాలను ఈ పద్ధతి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

ఓజోను పొర క్షీణించడానికి కారణాలు: శరీరం అతినీలలోహిత వికిరణాల ప్రభావానికి అల్పంగా గురైనప్పుడు చర్మం మాడినట్లు, అదే ఎక్కువగా గురైనప్పుడు క్యాన్సరు వస్తుంది. ఇలాంటి విషపూరిత వికిరణాల నుంచి మనల్ని ఓజోను పొర రక్షిస్తోంది. కానీ, ఇటీవల వాయుద్రావణ పిచికారులు, శీతలీకరణ యంత్రాలు, ఫ్యాక్టరీల నుంచి వెలువడే ఫ్లోరో కార్బన్లతో ఓజోన్ రసాయనిక చర్య జరపడం వల్ల క్షీణిస్తోంది.

దృఢ X కిరణాలు - మృదు X కిరణాలు: 1895లో రాంట్‌జెన్ X - కిరణాలు కనుక్కున్నాడు.

దృఢ X - కిరణాలు: వీటి తరంగ దైర్ఘ్యాలు 0.01 Aº నుంచి 10 Aº వరకు ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువ లోతుకు చొచ్చుకు పోతాయి. కాబట్టి వీటిని పదార్థ నిర్మాణం, పరిశ్రమల్లోని వస్తువులను శోధించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

మృదు X - కిరణాలు: వీటి తరంగ దైర్ఘ్యాలు 10 Aº నుంచి 100 Aº వరకు ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువలోతుకు చొచ్చుకుపోవు.

అందువల్ల వీటిని వైద్యరంగంలో వ్యాధి నిర్ధరణకు ఉపయోగిస్తారు. ఈ పద్ధతిని రేడియోగ్రఫీ అంటారు. వీటిని రోగ నివారణకు, చికిత్సకు ఉపయోగిస్తారు. దీన్ని 'రేడియో థెరపీ' అంటారు.

                                           

రంగులు-రకాలు: రంగులు రెండు రకాలు. అవి: ప్రాథమిక రంగులు, గౌణరంగులు.


ఎరుపు (R), ఆకుపచ్చ (G), నీలం (B) రంగులను ప్రాథమిక రంగులు అంటారు. ప్రాథమిక రంగులను సమపాళ్లలో కలిపి గౌణరంగులను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు పసుపుపచ్చ(Y), ముదురు ఎరుపు (M), ముదురు నీలం (C). ప్రాథమిక, గౌణరంగులను సులభంగా గుర్తుంచుకోవడానికి వెన్‌చిత్రాన్ని చూడండి.


       వెన్ చిత్రాన్ని గమనించినట్లయితే ఒక గౌణరంగును దాని వ్యతిరేక దిశలోని ప్రాథమిక రంగుతో అనుపాతంలో మిశ్రమం చేస్తే తెల్లని రంగు వస్తుంది.

ఉదా: 1) ఆకుపచ్చ (G) + ముదురు ఎరుపు (M) = తెలుపు (W)
            (ప్రాథమిక రంగు)  (ఎదురుగా ఉన్న గౌణరంగు)
2) ఎరుపు(R) + ముదురునీలం(C) = తెలుపు (W)

3) నీలం(B) + పసుపు(Y) = తెలుపు (W) 

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again