పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

January 14, 2015

ప్రపంచమంతా రాత్రి, పగలు సమయం సమానమైన రోజు ఏది, భూభ్రమణం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే శక్తిని ఏమంటారో మీకు తేలుసా ? - భూచలనాలు

                            సోషల్ కంటెంట్ - డి .ఎస్.సి స్కూల్ అసిస్టెంట్ 2014-15 అరిస్టాటిల్ భూమి గోళాకారంగా ఉంటుందని మొదటగా చెప్పాడు.

                                 

 ధ్రువాల వద్ద భూమి చుట్టుకొలత 40,000 కి.మీ.

 భూమధ్యరేఖ వద్ద భూమి చుట్టుకొలత 40,077 కి.మీ.

 భూమి ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాల మధ్య దూరం 12,712 కి.మీ.

 భూగోళం తూర్పు, పడమరల మధ్య దూరం 12,756 కి.మీ. 
 భూమికి రెండు రకాల చలనాలు ఉన్నాయి. అవి
ఎ) భూభ్రమణం 
బి) భూపరిభ్రమణం

భూభ్రమణం
 భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడాన్ని 'భూభ్రమణం' అంటారు.

 భూమి ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలను కలుపుతూ భూ నాభి ద్వారా గీసిన ఊహారేఖను 'అక్షం' అంటారు.

 భూమి తన అక్షంపై పడమర నుంచి తూర్పునకు గంటకు 1610 కి.మీ. వేగంతో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది.

 భూభ్రమణానికి పట్టే సమయం 23 గంటల 56 నిమిషాల 4.09 సెకన్లు.

 భూభ్రమణం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే శక్తిని 'కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్' అంటారు.
ఏమంటారో మీకు తేలుసా
భూభ్రమణం ఫలితాలు
 రాత్రి, పగలు ఏర్పడుతున్నాయి.

 పవనాలు, సముద్ర ప్రవాహాల దిశల్లో మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి.
 భూమి అక్షం ఒక వైపునకు 23  కోణంతో వంగి తిరుగుతుంది. దీనివల్ల రాత్రి, పగలు సమయంలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.

భూపరిభ్రమణం
 భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ, సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగి రావడాన్ని 'భూపరిభ్రమణం' అంటారు.

 భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే మార్గాన్ని 'కక్ష్య' అంటారు.

  భూ కక్ష్య పొడవు 965 మిలియన్ కి.మీ.

 భూ కక్ష్య 'దీర్ఘవృత్తాకారం'లో ఉంటుంది.

 భూపరిభ్రమణ వేగం 1,10,000 కి.మీ./ గంట.

 భూపరిభ్రమణానికి పట్టే సమయం 365 రోజుల 6 గంటల 54 సెకన్లు.

 సాధారణ సంవత్సరంలో 365 రోజులు, లీపు సంవత్సరంలో 366 రోజులు ఉంటాయి.

 లీపు సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి నెలకు 29 రోజులు (సాధారణ సంవత్సరంలో 28 రోజులు) ఉంటాయి.
భూమి అక్షం, కక్ష్య తలానికి 66  కోణంలో ఉంటుంది.

భూరిభ్రమణం ఫలితాలు
 రుతువులు ఏర్పడుతున్నాయి.

 రాత్రి, పగలు సమయంలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.

 మార్చి 21, సెప్టెంబరు 23న భూమధ్యరేఖపై సూర్యకిరణాలు నిట్టనిలువుగా పడతాయి.

 సూర్యకిరణాలు జూన్ 21న కర్కటరేఖపై, డిసెంబరు 22న మకరరేఖపై నిట్టనిలువుగా పడతాయి.

 సూర్యకిరణాలు భూమధ్యరేఖపై నిట్టనిలువుగా పడే మార్చి 21, సెప్టెంబరు 23 రోజులను 'విషువత్తులు' అంటారు. ఈ రెండు రోజుల్లో ప్రపంచమంతా రాత్రి, పగలు సమయం సమానంగా ఉంటుంది.


              

 మార్చి 21న వసంతకాలపు విషువత్తు, సెప్టెంబరు 23న శరత్కాల విషువత్తు ఏర్పడతాయి.

 పరిభ్రమణ సమయంలో సూర్యుడికి, భూమికి మధ్య దూరం కొన్ని సమయాల్లో ఎక్కువగా, మరికొన్ని సమయాల్లో తక్కువగా ఉంటుంది.

 సూర్యుడు, భూమి మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉండే స్థితిని 'అపహేళి', తక్కువగా ఉండే స్థితిని 'పరిహేళి' అంటారు.

 పరిహేళి జనవరి 3న, అపహేళి జులై 4న సంభవిస్తాయి.

 పరిహేళి సమయంలో భూమి, సూర్యుడి మధ్య దూరం 147 మిలియన్ కి.మీ., అపహేళి సమయంలో 152 మిలియన్ కి.మీ. ఉంటుంది.

 భూమి, సూర్యుడి మధ్య సగటు దూరం 149.4 మిలియన్ కి.మీ.

 మార్చి 21 నుంచి సెప్టెంబరు 23 వరకు (6 నెలలు) సూర్యుడు ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో ఉత్తరార్ధ గోళంలో 'వేసవికాలం', దక్షిణార్ధ గోళంలో 'శీతాకాలం' ఉంటుంది.

 సెప్టెంబరు 23 నుంచి మార్చి 21 వరకు (6 నెలలు) సూర్యుడు దక్షిణార్ధ గోళంలో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో దక్షిణార్ధ గోళంలో 'వేసవికాలం', ఉత్తరార్ధ గోళంలో 'శీతాకాలం' ఉంటాయి.

మార్చి 21 ప్రత్యేకతలు
 సూర్యకిరణాలు భూమధ్యరేఖపై నిట్టనిలువుగా పడతాయి.

 ప్రపంచమంతా రాత్రి, పగలు సమయం సమానం.మైన రోజు ఏది   

 దీన్ని 'వసంతకాల విషువత్తు' అంటారు.

 సూర్యుడు ఉత్తరార్ధ గోళంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

 ఉత్తర ధ్రువం వద్ద సూర్యోదయం జరుగుతుంది.

 దక్షిణ ధ్రువం వద్ద సూర్యాస్తమయం జరుగుతుంది.

 ఉత్తరార్ధ గోళంలో వేసవికాలం ప్రారంభం.

 దక్షిణార్ధ గోళంలో శీతాకాలం ప్రారంభం.

సెప్టెంబరు 23 ప్రత్యేకతలు
 సూర్యకిరణాలు భూమధ్యరేఖపై నిట్టనిలువుగా పడతాయి.

 ప్రపంచమంతా రాత్రి, పగలు సమయం సమానం.

 దీన్ని 'శరత్కాల విషువత్తు' అంటారు.

 సూర్యుడు ఉత్తరార్ధ గోళం నుంచి దక్షిణార్ధ గోళంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

 దక్షిణ ధ్రువం వద్ద సూర్యోదయం, ఉత్తర ధ్రువం వద్ద సూర్యాస్తమయం సంభవిస్తాయి.

 ఉత్తరార్ధ గోళంలో శీతాకాలం, దక్షిణార్ధ గోళంలో వేసవికాలం ప్రారంభమవుతాయి.

జూన్ 21 ప్రత్యేకతలు (ఉత్తరాయణాంతం)
 కర్కటరేఖపై సూర్యకిరణాలు లంబంగా పడతాయి.

 సూర్యుడి గమనం ఉత్తరం వైపు ముగిసి, దక్షిణం వైపు ప్రారంభం అవుతుంది.

 ఉత్తరాయణం ముగింపు, దక్షిణాయణం ప్రారంభమయ్యే రోజు.

 ఉత్తరార్ధ గోళంలో రాత్రి, పగలు సమయంలో వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉండే రోజు.

 ఉత్తరార్ధ గోళంలో పగటి సమయం ఎక్కువగా ఉండే రోజు.

 ఆర్కిటిక్ వలయంలో 24 గంటలు పగలు ఉంటుంది.

 అంటార్కిటిక్ వలయంలో 24 గంటలు రాత్రి ఉంటుంది.

డిసెంబరు 22 (దక్షిణాయణాంతం) ప్రత్యేకతలు
 సూర్యకిరణాలు మకరరేఖపై లంబంగా పడతాయి.

 సూర్యుడి గమనం దక్షిణం వైపు ముగిసి, ఉత్తరం వైపు ప్రారంభం అవుతుంది.

 దక్షిణాయణం ముగింపు, ఉత్తరాయణం ప్రారంభమయ్యే రోజు.

 దక్షిణార్ధ గోళంలో పగటి సమయం ఎక్కువగా, ఉత్తరార్ధగోళంలో రాత్రి సమయం తక్కువగా నమోదయ్యే రోజు.

 అంటార్కిటిక్ వలయంపై పగలు 24 గంటలు ఉంటుంది.

 ఆర్కిటిక్ వలయంపై రాత్రి 24 గంటలు ఉంటుంది.

 ఉత్తరార్ధ గోళంలో మార్చి 21 నుంచి సెప్టెంబరు 23 వరకు, దక్షిణార్ధ గోళంలో సెప్టెంబరు 23 నుంచి మార్చి 21 వరకు రాత్రి సమయం కంటే పగటి సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

 సూర్యకిరణాలు లంబంగా పడే రోజులు
 జూన్ 21 - కర్కటరేఖ

 జూన్ 21, సెప్టెంబరు 23 - భూమధ్యరేఖ

 డిసెంబరు 22 - మకరరేఖ

 మార్చి 21 - భూమధ్యరేఖ 


0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again