పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

February 04, 2015

" ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ " అనబడు పిల్లల రైమ్ (Rhyme) రచించినది ఎవరో మీకు తెలుసా ?

"ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ " అనేది ఆంగ్లము లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన నర్సరీ పద్యం. ఈ సాహిత్యం, పందొమ్మిదవ శతాబ్దానికి చెందిన జేన్ టేలర్ రచించిన ది స్టార్ అనే ఆంగ్ల పద్యం లోనిది. 


ద్విపది రూపంలో ఉన్న ఈ పద్యము మొదట 1806లో టేలర్ మరియు ఆమె చెల్లెలైన ఆన్ రచించిన రైమ్స్ ఫర్ ది నర్సరీ అనే పద్య సంకలనంలో ప్రచురితమైనది. 


ఇది ఫ్రెంచ్ లోని శ్రావ్యమైన పాట అయిన ఆహ్ యొక్క లయలో గానము చేయబడినది.vous dirai-je, Maman " (ఎంతో పురాతనమైన ప్రచురణ 1761). 


ఆంగ్లంలోని ఈ పద్యంలో ఐదు భాగాలున్నా మొదటిది మాత్రము చాలా జనాదరణ పొందింది. ఈ పద్యానికి 7666 అంకెగల రౌండ్ ఫోక్ సాంగ్ ఇండెక్స్ ఉంది.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again