పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

July 04, 2015

‘బ్లూమూన్’: జులైలో రెండు చందమామలు

 Once in a blue moon: July set for first month with two full moons since 2012

జూలై నెలలో రెండు చందమామలు దర్శనమివ్వనున్నాయి. సాధరణంగా ప్రతీనెలలో మనం ఒక చంద్రున్ని చూస్తుంటాం. కానీ ఈ జూలై నెలలో మనం రెండు చంద్రుళ్లను చూడబోతున్నాం. జులై 1న పున్నమి చంద్రుడిని చూశాం. 

మళ్లీ జూలై 31న రెండో చంద్రున్ని చూడబోతున్నాం. భౌగోళిక పరిభాషలో ఈ దృగ్విషయాన్ని ‘బ్లూమూన్' అని పరిగణిస్తారు. ఒకే నెలలో రెండు పున్నమిలు వచ్చినపుడు ఇలా పేర్కొంటారు.

ప్రతీ మూడు సంవత్సరాలకు ఓసారి ఇలా జరుగుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇంతకుముందు 2012, జులైలో రెండు చందమామలు దర్శనమిచ్చాయి. 

ఆ తర్వాత మళ్లీ ఈ సంవత్సరంలో జులైలో రెండు చందమామలు దర్శనమివ్వనున్నాయి. మళ్లీ ఈ బ్లూ మూన్ అంటే రెండు చందమామలను 2018లో చూడనున్నాం.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again