పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

September 22, 2015

ప్రపంచంలో జంతు శాస్త్రంలో అతి పెద్దవి, అతి చిన్నవి

» అతి పురాతన క్షీరదం - ఎకిడ్నా
» అతి పెద్ద మాంసాహార క్షీరదం - కొడైక్ బీర్
» అతి పెద్ద భౌమ్య క్షీరదం - ఆఫ్రికా ఏనుగు
» అతి పెద్ద క్షీరదం - బ్లూవేల్
» అతి పెద్ద సర్పం - పైథాన్
» అతి పెద్ద విష సర్పం - నాజా హన్నా
» అతి ఎత్త్తెన జంతువు - జిరాఫి
» అత్యధిక దూరం గెంతే జంతువు - కంగారు
» అత్యంత వేగంగా పరుగెత్తే జంతువు - చిరుత
» అతి ఎక్కువ కాలం జీవించే జంతువు - జైంట్ టార్టాయిస్
» అతి పెద్ద పక్షి - ఆస్ట్రిచ్
» అతి చిన్న పక్షి - హమ్మింగ్ బర్డ్
» అతి పెద్ద సముద్ర పక్షి - ఆల్‌టెట్రాస్
» అత్యంత వేగంగా పయనించే పక్షి - స్విఫ్ట్ పక్షి
» అత్యధిక దూరం వలస వెళ్లే పక్షి - ఆర్కిటిక్ టెర్న్
» ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న అతి పెద్ద సరిసృపం - స్ట్రూతియోకేమిలస్
» ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న అతి పురాతన సరిసృపం - స్పీనోడాన్

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again