పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

ఎంప్లాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్) లెక్కించడం ఎలా?ఎంప్లాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్) లెక్కించడం ఎలా?
సాధారణంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారి వద్ద నుండి వారికి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా ప్రతి నెలా ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (ఈపీఎఫ్) వారి జీతం నుండి కట్ అవుతుంది. దీనిని ఉద్యోగి వాటా(Employee Contribution) అంటారు. అదే మీరు పని చేసే కంపెనీ నుండి కూడా కొంత మొత్తాన్ని మీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కు జత చేయడం జరుగుతుంది. దీనిని యజమాని చందా (Employer Contribution) సూచిస్తారు. ఈ ఈపీఎఫ్‌ను లెక్కించడం ఎలా అనేది విద్యాదర్శిని పాఠకులకు ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నాం.
EPF= Employee (12% of salary + DA) + Employer (12% + DA)
గతంలో ఉద్యోగి చెల్లించే జీతంలో Basic + DA రెండూ కలిసి ఉండేవి. ఐతే కొత్తగా సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం జీతంలో basic + DA + allowances మూడు కలిగి ఉన్నాయి.
ఉదాహరణ: 
రవి బేసిక్ జీతం రూ. 50,000
నెలకు ఇతర అలవెన్సులు రూ. 5,000
నెలకు మెడికల్ అలవెన్సు రూ. 5,000
పాత నిబంధనల ప్రకారం గనుక ఈపీఎఫ్ లెక్కిస్తే రవి యొక్క బేసిక్ జీతం రూ. 30,000 కాబట్టి ఎంప్లాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ Rs 30,000*12/100= Rs 3,600గా ఉండనుంది.
సవరించిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం మెడికల్ మరియు ఇతరాలు అన్నింటిని కలిపి బేసిక్ జీతంలో కలిపి లెక్కిస్తారు.
Rs 40,000*12/100= Rs 4,800

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again